Rechtbank Limburg 30-07-2020

ECLI:NL:RBLIM:2020:5627

Datum: 30-07-2020

Onderwerp(en): Dagvaarding

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Gevangenis bewaker PI Zuid dient foutieve reisdeclaraties in. Het betroffen oude declaraties van voor een ziekteperiode die niet meer ingediend konden worden wegens tijdsverloop. Na overleg met diens leidinggevende heeft deze de door de medewerker gevolgde werkwijze, fictieve reizen naar plaatsen waar hij niet geweest is, zelf aangedragen en gefiatteerd. Dezelfde werkwijze is gevolgd bij reizen naar het buitenland die niet in het systeem ingevoerd konden worden.

Ontbinding op de e-grond (ernstig verwijtbaar handelen) wordt afgewezen nu de medewerker met instemming en zelfs op aangeven van zijn direct leidinggevende zo gehandeld heeft. Gelet op de hiërarchische verhoudingen mocht de medewerker erop vertrouwen dat deze werkwijze in zijn geval akkoord bevonden was hetgeen de toerekenbaarheid van de verwijtbaarheid van diens handelen tot op grote hoogte aantast.

Ontbinding op de g-grond (verstoorde verhoudingen) wordt afgewezen nu de Staat niets aantoonbaars heeft ondernomen om de verhoudingen te herstellen. Met het oog op de omstandigheden was hier wel aanleiding voor.

Ook ten aanzien van het onderzoek naar de mogelijkheid tot herplaatsing is niet gebleken dat de Staat hier enige aandacht aan gegeven heeft hetgeen eveneens wel geboden was.

De vordering tot terugbetaling van de geïnde bedragen is verwezen naar de dagvaardingsprocedure nu deze vordering is geformuleerd als een vordering uit onrechtmatige daad en/of uit onverschuldigde betaling. Daarmee is het onvoldoende als een met de ontbinding verband houdende vordering te beschouwen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: