ECLI:NL:HR:2019:1136

Datum: 09-07-2019

Onderwerp: Medeplegen

Overige onderwerpen: Medeplegen | oplichting

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Medeplegen oplichting (meermalen gepleegd) door met speciaal aangemaakte e-mailadressen en ID-bewijzen van derden geluidsapparatuur te huren zonder deze te retourneren (art. 326 Sr) en medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr). 1. Bewijs medeplegen oplichting. 2. Motivering toewijzing vordering b.p. diefstal.Ad 1. Voor zijn oordeel dat sprake is van medeplegen van oplichting, heeft Hof i.h.b. in aanmerking genomen dat verdachte auto heeft bestuurd waarmee in bewezenverklaring bedoelde apparatuur is opgehaald door medeverdachte. Deze omstandigheid is echter, mede in het licht van hetgeen Hof heeft vastgesteld omtrent gang van zaken bij oplichtingen en rol van medeverdachte daarbij, niet z.m. voldoende om te kunnen aannemen dat verdachte zodanige intellectuele en/of materiële bijdrage heeft geleverd aan bewezenverklaarde oplichtingen dat hij deze heeft medegepleegd. Nu dat medeplegen ook overigens niet uit bewijsvoering volgt, is bewezenverklaring in zoverre niet toereikend gemotiveerd.Ad 2. HR: Klacht faalt op gronden vermeld in CAG. CAG: V.zv. klacht veronderstelt dat in bestreden overweging besloten ligt dat Hof (inhoudelijke) beoordeling van vordering achterwege heeft gelaten (en heeft toegewezen) op enkele grond dat schadeveroorzakende feit bewezen is verklaard en geen verweer is gevoerd tegen die vordering, berust deze op verkeerde lezing van uitspraak. In het licht van bewezenverklaarde handelingen van verdachte, is toewijzing van (onderbouwde) schadeposten, die volgens Hof rechtstreeks gevolg zijn van die bewezenverklaarde handelingen, niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. CAG: anders t.a.v. medeplegen oplichting. Samenhang met 18/00417 P.

Ga naar uitspraak