Hoge Raad 8 september 2017

ECLI:NL:HR:2017:2275

Datum: 08-09-2017

Onderwerp(en): Annotatie: HR 8 september 2017

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Huur woonruimte. Ontbinding huurovereenkomst wegens verboden onderverhuur. Toetsing van beding tot afdracht onderhuurpenningen aan Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Onderzoek naar cumulatieve effect van afdrachtverplichting en boetebeding. HvJEU 21 april 2016, C-377/14, ECLI:EU:C:2016:283 (Radlinger).

Spreker(s)

Jan-Spanjaard.jpg
mr. drs. Jan Spanjaard

advocaat facily LAW advocatuur

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: