Rechtbank Rotterdam 3 november 2023 Rechtbank Gelderland 25 oktober 2023 Gerechtshof Amsterdam 17 oktober 2023 Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2023 Gerechtshof Amsterdam 10 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBLIM:2021:1044 Rechtbank Limburg 8 februari 2021

ECLI:NL:RBLIM:2021:1044

Datum: 08-02-2021

Onderwerp: Woonruimte

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: Extern


Kort geding. Executiegeschil (Hoge Raad, ECLI:NL:HR:1983:G4575). In een executiegeschil is geen plaats voor een herbeoordeling van de reeds in de bodemprocedure ingenomen stellingen en het oordeel van de rechter daarover; daarvoor is slechts plaats in een procedure in hoger beroep. Geen kennelijke misslag en geen noodsituatie. De nieuwe omstandigheid dat - ten tijde van de mondelinge behandeling in dit kort geding - de avondklok geldt, maakt niet dat alsnog een noodsituatie is ontstaan waardoor een ontruiming zoals geoordeeld door de kantonechter niet langer zou kunnen plaatsvinden. De avondklok geldt immers beperkt. De algemene omstandigheid dat er inmiddels mutaties zijn van het corona-virus is evenmin voldoende ter onderbouwing van de gestelde noodzaak, aangezien ook die omstandigheid in het algemeen niet heeft geleid tot een algehele opschorting van huisuitzettingen.

Ga naar uitspraak