Hoge Raad 10 juli 2009

ECLI:NL:HR:2009:BI2036

Datum: 10-07-2009

Onderwerp(en): Verdeling van de nalatenschap door rechter (3:185 BW)

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Huwelijksvermogensrecht. Geschil tussen voormalige echtelieden over verdeling van de huwelijksgemeenschap; verdeling op voet van art. 3:185 BW, beslissingsvrijheid rechter bij gebrekkige informatieverstrekkingdoor partijen.