Rechtbank Noord-Holland 6 april 2016

ECLI:NL:RBNHO:2016:8420

Datum: 06-04-2016

Onderwerp(en): Afwijkend salaris

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Wwz-zaak. Voor zover bij een verzoek om ontbinding op grond van disfunctioneren de gestelde feiten ter discussie staan, is het bewijsrecht van toepassing en zal de werkgever die feiten zonodig moeten bewijzen, en kan niet worden volstaan met het aannemelijk maken daarvan.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: