Hoge Raad 5 oktober 2018

ECLI:NL:HR:2018:1845

Datum: 05-10-2018

Onderwerp(en): Evident ernstig verwijtbaar

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Arbeidsrecht. Transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte kort voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; art. 7:673 lid 1 BW. Vraag of volledige vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is; art. 6:2 lid 2 BW en art. 6:248 lid 2 BW. Dwingende wetsbepaling, belangenafweging door de wetgever.