Gerechtshof Amsterdam 18 december 2014

ECLI:NL:GHAMS:2014:5463

Datum: 18-12-2014

Onderwerp(en): Participatiebewijzen

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Nu partijen (in feite) een minnelijke regeling hebben getroffen, er geen bezwaren zijn ontvangen tegen beëindiging van het onderzoek en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorzieningen en de Ondernemingskamer ook voorts niet is gebleken van enig belang dat zich daartegen verzet, zal de Ondernemingskamer het verzoek inwilligen aldus dat zij het bevolen onderzoek en de getroffen onmiddellijke voorziening zal beëindigen, één en ander met ingang van heden.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: