Hoge Raad 17 januari 2014

ECLI:NL:HR:2014:91

Datum: 17-01-2014

Onderwerp(en): Inspanningsverplichting rechter; alle middelen: onderzoek RvdK

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht strafrecht

Familierecht. Belang van het kind en het recht op omgang. Met gezag belaste ouder weigert stelselmatig en zonder goede gronden mee te werken aan omgangsregeling tussen kind en andere ouder. Taak rechter om te bevorderen dat omgangsregeling tot stand komt. Art. 8 EVRM, art. 9 lid 3 IVRK en art. 24 lid 3 EU-Handvest. Art. 1:377a BW.

Spreker(s)

Hendriks.jpg
mr. L.W.M. Hendriks

advocaat Hoven & Selbach Advocaten

Bekijk profiel