Hoge Raad 17 januari 2014

ECLI:NL:HR:2014:91

Datum: 17-01-2014

Onderwerp(en): Inspanningsverplichting rechter; alle middelen: onderzoek RvdK

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Strafrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht

Familierecht. Belang van het kind en het recht op omgang. Met gezag belaste ouder weigert stelselmatig en zonder goede gronden mee te werken aan omgangsregeling tussen kind en andere ouder. Taak rechter om te bevorderen dat omgangsregeling tot stand komt. Art. 8 EVRM, art. 9 lid 3 IVRK en art. 24 lid 3 EU-Handvest. Art. 1:377a BW.

Spreker(s)

mr.-Marjoleine-de-Boorder-IMG_6155.jpg
mr. Marjoleine de Boorder

advocaat en partner De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators

Bekijk profiel
mr.-Nynke-van-de-Storm.jpg
mr. Nynke van der Storm

advocaat De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators

Bekijk profiel