Gerechtshof Amsterdam 4 december 2018

ECLI:NL:GHAMS:2018:4448

Datum: 04-12-2018

Onderwerp(en): Omgangsrecht grootouders

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht

1:377 c BW vormt geen basis voor het opleggen van een informatieverplichting aan de grootouders die ook pleegouders en voogd van minderjarigen zijn. Inleidend verzoek van vader om opleggen informatieregeling niet-ontvankelijk.

Spreker(s)