Hoge Raad 23 december 2016

ECLI:NL:HR:2016:2998

Datum: 23-12-2016

Onderwerp(en): Formulering ontbindende voorwaarde

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Arbeidsrecht. Is onder de Wet werk en zekerheid nog een voorwaardelijk ontbindingsverzoek van de werkgever mogelijk nadat de werknemer op staande voet is ontslagen? Samenloop met verzoek werknemer tot vernietiging van ontslag op staande voet; wijze van behandeling. Toepasselijkheid bewijsrecht?

Spreker(s)

mr.-M.F.J.N.-van-Osch-image.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, voorzitter raad van discipline

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: