Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:6938

Datum: 27-08-2019

Onderwerp(en): Verdeling door de rechter

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en nalatenschap. Is aan de eisen van artikel 3:182 BW voldaan? Waardering woning. Verjaring verplichting tot uitkering uit maatschapsovereenkomst. Vervaltermijn recht van koop. Beroep op verjaring en vervaltermijn onaanvaardbaar?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: