Gerechtshof Amsterdam 14 mei 2013

ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1866

Datum: 14-05-2013

Onderwerp(en): Schulden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Afwijking van het uitgangspunt dat de gemeenschap wat haar lasten betreft, alle schulden van ieder der echtgenoten omvat en dat echtgenoten ingevolge artikel 1:100 BW een gelijk aandeel hebben in de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap, zodat de ontbonden gemeenschap bij helfte dient te worden verdeeld.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: