Gerechtshof Amsterdam 14 juni 2016

ECLI:NL:GHAMS:2016:2280

Datum: 14-06-2016

Onderwerp(en): Schulden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Draagplicht huwelijkse schulden na ontbinding huwelijksgemeenschap.

Toereikende grond om een uitzondering te maken op het uitgangspunt dat elk van de echtelieden voor de helft draagplichtig is voor de schulden die deel uitmaken van de huwelijksgemeenschap?

Hof beantwoordt de vraag bevestigend.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: