Gerechtshof Amsterdam 8 oktober 2013

ECLI:NL:GHAMS:2013:4257

Datum: 08-10-2013

Onderwerp(en): Waarderingsmethode

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Eindbeschikking na eerder gewezen deelbeschikking, verdeling huwelijksgoederengemeenschap, deskundigenonderzoek, waarde aandelen, aanmerkelijk belangclaim, invloed toename rekening-courant schuld op waarde aandelen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: