Hoge Raad 28 november 2014

ECLI:NL:HR:2014:3462

Datum: 28-11-2014

Onderwerp(en): Verrekenbeding

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Huwelijksgoederenrecht. Vermogensrechtelijke afwikkeling na echtscheiding. Waarderingsmethode van in het kader van een onderneming gebruikte onroerende zaken. Waardering belastinglatentie in verband met stille reserves. Onbegrijpelijk oordeel? Kennelijke vergissing. Mogelijkheid van verzoek als bedoeld in art. 31 Rv staat niet aan cassatie in de weg; HR 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:38, NJ 2013/521.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: