Hoge Raad 16 februari 2024 Rechtbank Gelderland 7 februari 2024 Hoge Raad 2 februari 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 februari 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2006:AU6095 Hoge Raad 24 februari 2006

ECLI:NL:HR:2006:AU6095

Datum: 24-02-2006

Onderwerp: Waarderingsmethode

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Geschil tussen ex-echtelieden over de verrekening overeenkomstig Amsterdams verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden (algehele uitsluiting); vaststelling op een door de partijen aanvaarde peildatum van een in de verdeling te betrekken vermogensgroei die aan de zijde van de man is gerealiseerd in de afkoopwaarde van een lijfrenteverzekering, verschuldigdheid van de belasting over de afkoopwaarde daarvan, onbegrijpelijk oordeel; HR doet zelf de zaak af.

Ga naar uitspraak