Gerechtshof Amsterdam 9 september 2014

ECLI:NL:GHAMS:2014:3834

Datum: 09-09-2014

Onderwerp(en): Periode van onverdeeldheid

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

onvoorziene omstandigheden, discretionaire bevoegdheid (kanton)rechter tot wijziging of buitenwerkingstelling van een regeling als bedoeld in artikel 3:168 lid 1 BW

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: