Gerechtshof Den Haag 23 juli 2014

ECLI:NL:GHDHA:2014:2824

Datum: 23-07-2014

Onderwerp(en): Periode van onverdeeldheid

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Partneralimentatie. Geen draagkracht ondanks dat de alimentatieplichtige een netto inkomen had van €12.395,- per maand.

Wie is draagplichtig met betrekking tot de eenvoudige gemeenschap. Onderhoudskosten van de eenvoudige gemeenschap. Geen vergoedingsrecht ex artikel 1:87 BW. De man heeft niet aangetoond dat er een kasstroom van hem naar de vrouw is gegaan. Geen vermogensovergang.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: