Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 juni 2016

ECLI:NL:GHARL:2016:5403

Datum: 30-06-2016

Onderwerp(en): Periode van onverdeeldheid

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Afwikkeling huwelijksgemeenschap. Prevaleert artikel 1:84 BW (kosten van de huishouding) na de ontbinding van de gemeenschap, maar vóór de ontbinding van het huwelijk boven de toepasselijkheid van artikel 1:100 en/of artikel 3:172 BW?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: