Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Rechtbank Limburg 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBAMS:2018:1755 Rechtbank Amsterdam 31 januari 2018

ECLI:NL:RBAMS:2018:1755

Datum: 31-01-2018

Onderwerp: DGA

Overige onderwerpen: Pensioen in eigen beheer

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl


Wet uitfasering Pensioen in eigen beheer. Belangrijkste gevolg van de Wet uitfasering PEB is dat er een einde komt aan het opbouwen van pensioen in eigen beheer. In het geval van partijen betekent dat concreet dat verdere opbouw in eigen beheer door de vrouw als directeur grootaandeelhouder (DGA) niet langer mogelijk is. Tussen partijen is in geschil of de man dient mee te werken aan het zogenaamd afstempelen van het door de vrouw/ DGA in eigen beheer opgebouwde pensioen almede aan de omzetting hiervan in een Oudedagsverplichting (ODV). Beoordeeld dient derhalve te worden of de man met recht zijn toestemming onthoudt aan het afstempelen van de PEB-aanspraken en het omzetten hiervan in een ODV. (…) De rechtbank is van oordeel dat de eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, waaronder de postsolidariteitsgedachte, in het onderhavige geval met zich brengen dat de man moet meewerken aan het prijsgeven van het verschil in commerciële waarde en de fiscale waarde van de pensioenverplichting alsmede aan het omzetten van het PEB in een ODV.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Wim Thijssen

advocaat Pensioenadvocaten.nl