ECLI:NL:RBMNE:2013:7125

Datum: 26-06-2013

Onderwerp: Alimentatiebedingen

Overige onderwerpen: Alimentatie

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Partijen hadden een samenlevingsovereenkomst gesloten op grond waarvan, afhankelijk van de omstandigheden tijdens de beëindiging van hun relatie, de ene partij aan de andere een bijdrage in het levensonderhoud zou voldoen. De vrouw vordert dat de rechtbank deze bijdrage op grond van de bepalingen van boek 1 BW en de in dat verband gehanteerde Tremanormen berekent en vaststelt, als betreft het een geschil tussen ex- echtgenoten. De vordering wordt afgewezen.

Ga naar uitspraak