Rechtbank Midden-Nederland 26 juni 2013

ECLI:NL:RBMNE:2013:7125

Datum: 26-06-2013

Onderwerp(en): Alimentatiebedingen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Partijen hadden een samenlevingsovereenkomst gesloten op grond waarvan, afhankelijk van de omstandigheden tijdens de beëindiging van hun relatie, de ene partij aan de andere een bijdrage in het levensonderhoud zou voldoen. De vrouw vordert dat de rechtbank deze bijdrage op grond van de bepalingen van boek 1 BW en de in dat verband gehanteerde Tremanormen berekent en vaststelt, als betreft het een geschil tussen ex- echtgenoten. De vordering wordt afgewezen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: