Rechtbank Rotterdam 12 mei 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:6754

Datum: 12-05-2021

Onderwerp(en): Ontslagvergoeding

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

IPR; echtscheiding; verdeling algehele gemeenschap van goederen. De nalatenschap van de vader van de man wordt beheerst door het Spaanse erfrecht. Dat recht kent geen uitsluitingsclausule. In het onderhavige geval is het in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat de erfrechtelijke verkrijging van de man in de huwelijksgemeenschap valt. Het bedrag uit de nalatenschap betreft privévermogen van de man en hij heeft een vergoedingsrecht op de gemeenschap. Ontslagvergoeding: beroep op art. 1:94 (oud) BW slaagt niet; de volledige aanspraak op de uitkering van de ontslagvergoeding behoort tot de huwelijksgoederengemeenschap en moet gelijkelijk tussen partijen worden verdeeld.