Gerechtshof Amsterdam 28 november 2017

ECLI:NL:GHAMS:2017:4990

Datum: 28-11-2017

Onderwerp(en): Gezag

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Beschikking waarbij het gezag van de vrouw is beëindigd op grond van artikel 1:266 BW wordt vernietigd, nu niet aan de gronden is voldaan.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: