Gerechtshof 's-Hertogenbosch 7 januari 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:17

Datum: 07-01-2020

Onderwerp(en): Zorgverzekering

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Kort geding waarin een zorgaanbieder primair veroordeling van een zorgverzekeraar vordert om met de zorgaanbieder een zorgleveringsovereenkomst zonder omzetmaximum te sluiten, althans een zorgleveringsovereenkomst te sluiten op grond waarvan de zorgaanbieder ook na bereiken van het omzetmaximum nog betalingen voor de verleende zorg ontvangt. Subsidiair, voor het geval de zorgaanbieder als niet-gecontracteerd zorgverlener zorg moet verlenen, vordert de zorgaanbieder een aan de zorgverzekeraar op te leggen verbod om jegens haar verzekerden die cliënt zijn van de zorgaanbieder, een beroep te doen op het in de polisvoorwaarden opgenomen cessieverbod en verbod om toestemming te geven voor rechtstreekse betalingen aan de zorgaanbieder.

Het hof wijst beide vorderingen af.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: