Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 januari 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:1181

Datum: 05-01-2021

Onderwerp(en): Stukken deponeren ter griffie

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Het handelen van de advocaat is in strijd met de goede procesorde. Ondanks herhaalde verzoeken werden niet alle processtukken (tijdig en correct) ingediend. Verzoekster is niet-ontvankelijk in het hoger beroep.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: