Gerechtshof Amsterdam 24 maart 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:948

Datum: 24-03-2020

Onderwerp(en): Uitzonderingen toepasselijkheid derde titel

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Personen en familierecht. Procesrecht. Toelaatbaarheid zelfstandig verzoek in hoger beroep in geval van geschil over zorgregeling (art. 362 Rv). Afstemming zorgregeling op schoolsluiting i.v.m. Corona-virus.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: