Hoge Raad 12 maart 2010

ECLI:NL:HR:2010:BL0009

Datum: 12-03-2010

Onderwerp(en): Uitzonderingen toepasselijkheid derde titel

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Familierecht; zelfstandig verzoek tot wijziging kinderalimentatie kan niet voor het eerst in hoger beroep worden gedaan (vgl. HR 16 april 2004, nr. R03/072, LJN AO3172, NJ 2004, 639).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: