Hoge Raad 8 april 2016

ECLI:NL:HR:2016:609

Datum: 08-04-2016

Onderwerp(en): Appellabiliteit

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Personen- en familierecht, appelprocesrecht. Geldt het rechtsmiddelenverbod van art. 807 Rv ook voor een beschikking ex art. 1:265i BW (wijziging verblijfplaats van een onder toezicht gestelde minderjarige)?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: