Hoge Raad 1 november 2013

ECLI:NL:HR:2013:1084

Datum: 01-11-2013

Onderwerp(en): Procespositie minderjarige

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Familieprocesrecht. Wijziging omgangsregeling (art. 1:263b BW) en vervangende toestemming voor medische behandeling minderjarige (art. 1:264 BW). Rechter stelt, alvorens te beslissen, minderjarige in de gelegenheid te worden gehoord; uitzonderingen; art. 809 Rv, art. 802 Rv. Aannemelijkheid dat minderjarige niet wil of kan worden gehoord. Belang van de minderjarige zijn mening kenbaar te maken, art. 12 IVRK.

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: