Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 april 2021

ECLI:NL:RBZWB:2021:1825

Datum: 14-04-2021

Onderwerp(en): Annotatie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 april 2021 | Hennep van derden, Ontbinding

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Woningbouwvereniging vordert ontbinding en ontruiming van een huurwoning vanwege aangetroffen hennep, hennepgruis en hennep(kwekerij)-gerelateerde voorwerpen. Kantonrechter stelt de tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst vast, maar oordeelt dat de feiten en omstandigheden in dit geval die tekortkoming de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning niet rechtvaardigen. De kantonrechter wijst in dat verband op het aantreffen van hennepgruis, dat er geen in werking zijnde kwekerij is aangetroffen, er geen sprake is geweest van het illegaal aftappen van stroom en m.n. op het ontbreken van handelsactiviteiten, overlast- of andere meldingen.

Spreker(s)