Hoge Raad 11 december 2020

ECLI:NL:HR:2020:1996

Datum: 11-12-2020

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Causaliteit

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Verzekeringsrecht, Letselschaderecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Art. 81 lid 1 RO. Werkgeversaansprakelijkheid wegens blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Vervolg van HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721. Causaal verband; arbeidsrechtelijke omkeringsregel; proportionele aansprakelijkheid; toepassing van art. 6:99 BW. Motiveringsklachten over deskundigenbericht.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: