Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Rechtbank Limburg 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2007:BA8445 Hoge Raad 2 november 2007

ECLI:NL:HR:2007:BA8445

Datum: 02-11-2007

Onderwerp: Omkering bewijslast art. 7:176 BW

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Erfrecht. Afgewezen vordering van bij testament aangewezen erven tot nietigverklaring van door erflater aan verzorgster gedane schenkingen; voordeeltrekkingsverbod ex art. 4:953 (oud) BW, toepasselijkheid, restrictieve uitlegging; misbruik van omstandigheden, stelplicht en bewijslast ex art. 7:176 BW, hoofdregel van art. 150 Rv. op basis van redelijkheid en billijkheid?; aan toelating tot nadere bewijslevering in hoger beroep te stellen eisen, stelplicht.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht