ECLI:NL:PHR:2023:232

Datum: 24-02-2023

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: Extern


Huurrecht; procesrecht. Dringend eigen gebruik huurwoning in verband met renovatie (sloop en nieuwbouw). Stedenbouwkundige, sociaaleconomische en volkshuisvestelijke motieven renovatie en verhouding tot Herenhuisarrest. Bouwkundige redenen. Belangenafweging. Art. 8 EVRM (recht op respect privéleven en woning). Passeren bewijsaanbod.

Ga naar uitspraak