ECLI:NL:HR:2020:1589

Datum: 09-10-2020

Onderwerp: Legitieme, schenking en (uitkerende) stichtingen

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Extern

Erfrecht. Legitieme portie. Erflaatster heeft bedrag ingebracht in een stichting naar het recht van Liechtenstein, waarvan zij zelf en na haar overlijden twee van haar zonen begunstigden zijn. Moet met deze begunstiging bij de berekening van de legitimaire massa en legitieme portie krachtens art. 4:65 BW rekening worden gehouden? Is het hof buiten de rechtsstrijd getreden door de begunstiging als een legaat te behandelen? Motiveringsklachten.

Ga naar uitspraak