Hoge Raad 10 oktober 2017

ECLI:NL:HR:2017:2585

Datum: 10-10-2017

Onderwerp(en): Gesloten behandeling

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht strafrecht

Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen verkoop cocaïne. Behandeling ontnemingsvordering achter gesloten deuren, art. 488.2 en 495b.1 Sv. Een ontnemingsvordering dient ttz. achter gesloten deuren te worden behandeld indien betrokkene t.t.v. het bewezenverklaarde feit dat aanleiding heeft gegeven tot de vordering de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt. Nu betrokkene t.t.v. de bewezenverklaarde feiten die aanleiding hebben gegeven tot de ontnemingsvordering de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, getuigt ’s Hofs oordeel dat de zaak achter gesloten deuren moest worden behandeld niet van een onjuiste rechtsopvatting. CAG: anders. Samenhang met 15/05959 J, 16/03180 P en 16/03833 P.