Hoge Raad 17 januari 2014

ECLI:NL:HR:2014:91

Datum: 17-01-2014

Onderwerp(en): Gezag

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Familierecht. Belang van het kind en het recht op omgang. Met gezag belaste ouder weigert stelselmatig en zonder goede gronden mee te werken aan omgangsregeling tussen kind en andere ouder. Taak rechter om te bevorderen dat omgangsregeling tot stand komt. Art. 8 EVRM, art. 9 lid 3 IVRK en art. 24 lid 3 EU-Handvest. Art. 1:377a BW.

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. Liesbeth de Beij

raadsheer Gerechtshof 's Hertogenbosch

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: