Hoge Raad 6 juli 2018

ECLI:NL:HR:2018:1100

Datum: 07-07-2018

Onderwerp(en): BPR

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Faillissementsrecht. Procesrecht. Verzet van belanghebbende tegen faillietverklaring van vennootschap afgewezen. Tijdens hoger beroep van belanghebbende wordt zij zelf failliet verklaard; curatoren nemen geding over (art. 27 lid 3 Fw). Oordeel hof dienaangaande is einduitspraak ten opzichte van failliet; toepasselijkheid art. 12 Fw op cassatieberoep daartegen. Overschrijding termijn art. 12 Fw niet verschoonbaar.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: