Leergang Jeugdstrafrecht en Civiel Jeugdrecht 2020

PO punt(en): 8

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Prof. Paul Vlaardingerbroek en mr. Ad van der Linden zullen u in 8 uur de belangrijkste ontwikkelingen op dit terrein met u bespreken.

Zo komt ondermeer aan bod:

Actualiteit Verzoekschriftprocedure (incl. art. 30p Rv)
Actualiteit rechtspositie minderjarigen
Ontwikkelingen rond gezag over minderjarigen
Ontwikkelingen inzake omgang en informatie
Uithuisplaatsing
Gesloten jeugdhulp


De rol van de raad voor de kinderbescherming, de kinderrechter, de jeugdofficier, de jeugdrechtadvocaat en de gecertificeerde instelling
Adolescentenstrafrecht
De rol van ouders en benadeelde partij
Jeugdstraffen en maatregelen
Combizitting
Jeugdreclassering 

Webinars: 8
PO punt(en): 8

On demand resultaten:

Load more

Spreker(s)

mr.-bc.-A.P.-van-der-Linden-image.jpg
mr. bc. A.P. van der Linden

oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voorzitter (Tucht)College van Beroep SKJ (Jeugdhulp), voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdhulp Eemland

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-P.-Vlaardingerbroek-image.jpg
prof. mr. P. Vlaardingerbroek

hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel