Basisopleiding strafrecht

PO punt(en): 20

Kosten: € 895,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 28-04-2021 | 13:00 uur - 17:15 uur

woensdag 12-05-2021 | 13:00 uur - 17:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)

Aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

De insteek is om een compleet programma op te stellen waar u in de praktijk als strafrecht advocaat het meeste profijt van zult hebben. In vijf cursusdagen van vier uur heeft u van zeer veel onderwerpen kennis vergaard. De docenten zullen op alle vijf de dagen een duo presentatie geven. Het komt de dynamiek ten goede en het wordt door de cursisten als zeer prettig ervaren.

EXTRA INFORMATIE

De AvdR volgt de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid op. Mocht een fysieke/traditionele cursus onverhoopt niet doorgaan door de Covid-19 ontwikkelingen dan zullen wij in overleg met de docent(en) trachten de cursus om te zetten naar een online cursus.

Aanmelden

Programma

Opzet en schuld (klassikaal)

mr. Gerlof Meijer | mr. R. ter Haar

woensdag 28-04-2021 | 13:00 uur - 17:15 uur

St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)

 • Wat is (voorwaardelijk) opzet precies
 • Wat is het verschil met culpa
 • Hoe moet de strenge lijn van de Hoge Raad inzake roekeloosheid worden geduid en valt deze te verklaren
 • Wat zijn de gevolgen van het nieuwe art. 5a WVW?
 • Hoe kunt u de nieuwe strenge lijn van de Hoge Raad met betrekking tot voorbedachte raad het beste toepassen in uw (ook op feitenrechtspraak gebaseerde) verweer?
 • Wat is de meest kansrijke wijze van pleiten om aan een het aannemen van voorwaardelijk opzet door de rechter te ontkomen?

sluiten -

meer info +

Strafuitsluitingsgronden (klassikaal)

mr. Gerlof Meijer | mr. R. ter Haar

woensdag 12-05-2021 | 13:00 uur - 17:15 uur

St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)

 • Wat is de ratio legis van noodweer en noodweerexces?
 • Wat zijn thans de noodweergrenzen (aanval, proportionaliteit en subsidiariteit)
 • Hoe kunt u voorkomen dat een beroep op noodweer wordt verworpen wegen ‘culpa in causa’?
 • Hoe kunt u de rechter overtuigen een ruime uitleg te geven aan de ‘dubbele causaliteit’ bij noodweerexces?
 • Hoe kunt u de recente rechtspraak over noodtoestand in het voordeel van uw cliënt uitleggen?
 • Hoe moet het nieuwe beoordelingskader voor ontoerekenbaarheid worden begrepen?

sluiten -

meer info +

Vormverzuimen ex art. 359a Sv en bewijs (klassikaal)

mr. Gerlof Meijer | mr. R. ter Haar

woensdag 26-05-2021 | 13:00 uur - 17:15 uur

St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)

 • Het wettelijk bewijssysteem, het bewijs en de overtuiging;
 • De bewijsmiddelen;
 • Wat moet wel beproken worden en wat niet tijdens de strafzitting?
 • Het wettig bewijsminimum

sluiten -

meer info +

Deelneming en daderschap (klassikaal)

mr. Gerlof Meijer | mr. R. ter Haar

woensdag 09-06-2021 | 13:00 uur - 17:15 uur

St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)

 • Wat is medeplegen precies en wat is nou het verschil met medeplichtigheid?
 • Hoe kijkt de Hoge Raad thans (d.w.z. ‘post-overzichtsarrest) naar medeplegen?
 • Welke rol spelen ‘het plan’ en ‘de procesopstelling’ in de rechtspraak van de feitenrechter?
 • Wat is de meest effectieve en kansrijke wijze van verweer voegen tegen vermeend medeplegen en hoe kan daarbij gebruik worden gemaakt van lagere rechtspraak?
 • Wanneer is sprake van ‘medeplegersexces’en ‘medeplichtigheidsexes’?

sluiten -

meer info +

Poging, voorbereiding en vrijwillige terugtreding en delicten (klassikaal)

mr. Gerlof Meijer | mr. R. ter Haar

woensdag 23-06-2021 | 13:00 uur - 17:15 uur

St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)

 • De ratio van poging, voorbereiding en terugtred
 • De grens tussen poging en voorbereiding
 • Is er nog bestaansrecht voor de (absoluut) ondeugdelijke poging?
 • Hoe concreet dient het misdadig doel bij voorbereiding te zijn?
 • Hoe terug te treden bij voorbereiding?

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr. R. ter Haar

docent aan de Universiteit Utrecht en verbonden als buitenpromovendus aan de VU, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel

Bekijk profiel
mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel