Leergang burgerlijk procesrecht

PO punt(en): 30

Kosten: € 1.750,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 18-04-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

donderdag 11-05-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

De leergang burgerlijk procesrecht is bedoeld voor advocaten die hun procesrechtelijke kennis willen verdiepen. Alle belangrijke thema’s zullen aan bod komen.

De leergang is van het allerhoogste niveau, blijft praktisch ingestoken en dus bij uitstek relevant voor de (dagelijkse) rechtspraktijk. De sprekers zijn geselecteerd op academische kwaliteit en op kennis van de praktijk. We hebben gekozen voor veel sprekers uit de rechterlijke macht. Daar komt immers het procesrecht tot volle ontwikkeling en ontplooiing. De groepsgrootte wordt beperkt tot maximaal 25 deelnemers. Uw participatie (een kritische houding)  wordt gewaardeerd, alsook de bereidheid om de discussie met de inleider aan te gaan. 

“Gelijk hebben, is nog geen gelijk krijgen”.

Aanmelden

Programma

Dagvaarding en comparitie (klassikaal)

prof. mr. Margreet Ahsmann

dinsdag 18-04-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

April 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Innovaties in de rechtspleging
 • Spoedwet KEI
 • Stelplicht
 • Informatieplicht
 • Indienen van producties
 • Grenzen van de rechtsstrijd
 • Mondelinge behandeling
 • Proces-verbaal
 • Mondeling vonnis

Lees meer

sluiten -

meer info +

Kort geding (klassikaal)

mr. Petra de Bruin

donderdag 11-05-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Mei 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Maatschappelijke betekenis Kort Geding
 • Wettelijk kader 
 • Procesreglement Kort Geding
 • De (lengte van de) polsstok van de Kort Geding-rechter
 • Spoedeisendheid en ‘turbo-spoed’
 • Stelplicht/bewijslast in Kort Geding
 • De verhouding tot de bodemzaak
 • De zgn. 'afstemmingsregel'
 • Kostenveroordeling als de zaak voor de zitting wordt ingetrokken
 • Dwangsom-problematiek
 • Executieperikelen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Beslag en executie (klassikaal)

mr. Petra de Bruin

donderdag 01-06-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Juni 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Conservatoir beslag verzoeken, leggen en (doen) opheffen
  - Inrichting van een beslagrekest
  - De behandeling van een beslagrekest, vragen van de voorzieningenrechter
  - Toe- en afwijzing van een beslagverzoek
  - Leggen van conservatoir en fouten die daarbij gemaakt kunnen worden
  - Opheffen van een conservatoir beslag: procedures en gronden
 • Executoriaal beslag leggen en (doen) opheffen
  - Wanneer wordt/is een beslag executoriaal?
  - Executiegeschillen: welke rechter, gronden, het deurwaardersrenvooi
 • Dwangsomgeschillen
  - Bevoegde rechter
  - Gronden
 • Actualiteiten beslag- en executierecht: recente jurisprudentie, wetgeving en literatuur

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bewijsrecht (klassikaal)

prof. mr. Daan Asser

donderdag 21-09-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

September 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Stelplicht en bewijslast
 • Klachtplicht
 • Verzwaarde motiveringsplicht
 • Feitelijke- en wettelijke vermoedens
 • Bewijswaardering
 • Inrichting van civiele procedure
 • Voorlopig oordeel
 • Wraking
 • Producties
 • Grenzen aan bewijslevering

Lees meer

sluiten -

meer info +

Hoger Beroep (klassikaal)

prof. mr. Gert van Rijssen

vrijdag 06-10-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Oktober 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Grievenstelsel
 • Incidenteel appel
 • Devolutieve werking

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof. mr. Margreet Ahsmann

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Petra-de-Bruin.jpg
mr. Petra de Bruin

senior rechter A Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Recensies