Leergang contractenrecht

PO punt(en): 36

Kosten: € 1.895,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 13-09-2022 | 10:00 uur - 17:15 uur

dinsdag 11-10-2022 | 10:00 uur - 17:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

De leergang contractenrecht bestaat uit zes dagcursussen met de meest voorkomende onderwerpen die bij uitstek relevant zijn voor uw (dagelijkse) rechtspraktijk. De sprekers komen uit de rechterlijke macht en uit de praktijk zodat de leergang een grote praktische insteek heeft. De leergang contractenrecht is bedoeld voor juristen die hun kennis willen verdiepen. Als basis cursusmateriaal ontvangt u het boek "Commercieel contractenrecht" van prof. mr. R.P.J.L. Tjittes.

DE LEERGANG CONTRACTENRECHT GAAT DEFINITIEF DOOR!

Aanmelden

Programma

Pré-contractuele fase en informatieplichten in het contractenrecht (klassikaal)

prof. mr. dr. Kasper Jansen | prof. mr. dr. Marcel Ruygvoorn

dinsdag 13-09-2022 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

sluiten -

meer info +

Algemene voorwaarden, zekerheden en pandrecht (klassikaal)

prof. mr. Kasper Krzeminski | mr. drs. Jan Spanjaard

dinsdag 11-10-2022 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Algemene voorwaarden

 • Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
 • Informatieplicht, Dienstenrichtlijn, IPR en Weens Koopverdrag
 • Inhoudstoetsing en beperkende werking redelijkheid en billijkheid
 • Ambtshalve toetsing van consumentenrecht
 • Ontwikkelingen: online tussenhandelsdiensten en nieuw Belgisch recht

Zekerheden en pandrecht

 • Zekerheid in een contractuele relatie
 • Mogelijke zekerheidsobjecten bij productieketen of dienstverlening
 • Goederenrechtelijke zekerheid, waaronder pandrecht, eigendomsvoorbehoud en retentierecht
 • Persoonlijke zekerheid, waaronder hoofdelijkheid, borgtocht en bankgarantie
 • Feitelijke zekerheid in de vorm van verrekening

Lees meer

sluiten -

meer info +

Nakomen en niet nakomen van contractafspraken (klassikaal)

mr. dr. Hendrik Wammes

donderdag 10-11-2022 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Vaststelling tekortkoming
 • Ingebrekestelling
 • Boetebepaling
 • Positie van de crediteur

Lees meer

sluiten -

meer info +

Wijzigen en ontbinden van duurovereenkomsten (klassikaal)

mr. Toine de Bie

dinsdag 15-11-2022 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Voorbehoud, opschortende en ontbindende voorwaarden
 • Aanpassen duurovereenkomsten

Lees meer

sluiten -

meer info +

Elektronisch en Internationaal contracteren (klassikaal)

mr. Coen Drion | dr. Christoph Jeloschek

dinsdag 22-11-2022 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

sluiten -

meer info +

Procesrechtelijke problemen bij contractclausules (klassikaal)

mr. Jaap Dammingh | prof. mr. Gert van Rijssen

maandag 12-12-2022 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Besproken worden de procesrechtelijke aspecten met betrekking tot materieelrechtelijke leerstukken uit het contractenrecht zoals:

 • Dwaling
 • Ontbinding
 • Schadevergoeding op grond van wanprestatie
 • Klachtplicht
 • Verzuim en ingebrekestelling
 • Uitleg
 • Nakoming
 • Algemene voorwaarden
 • Hoe dient in een procedure met deze leerstukken te worden omgegaan (door partijen en de rechter)
 • Hoe is de verdeling van de stelplicht en de bewijslast?

Ook worden de algemene vertrekpunten voor stellen en bewijzen in het contractenrecht besproken:

 • De feiten als fundament voor het recht en rechtspraak
 • Stellen, weerspreken en bewijslastverdeling in het contractenrecht
 • Het contract op de wisselplaats van norm en recht
 • De betekenis van contractuele kwalificaties van feitelijke aard 

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-Jaap-Dammingh-Doek-01.jpeg
mr. Jaap Dammingh

hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel
kasper-jansen-1.jpg
prof. mr. dr. Kasper Jansen

wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden, sectie Civiel. Hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht bij Erasmus School of Law

Bekijk profiel
mr.-Christoph-Jeloschek-DOEK.jpg
dr. Christoph Jeloschek

advocaat en partner Kennedy van der Laan

Bekijk profiel
mr.-K.J.-Krzeminski-image.jpg
prof. mr. Kasper Krzeminski

advocaat en partner NautaDutilh N.V., bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel
Marcel-Ruygvoorn-78.jpg
prof. mr. dr. Marcel Ruygvoorn

advocaat en partner Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat, bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
Jan-Spanjaard.jpg
mr. drs. Jan Spanjaard

advocaat facily LAW advocatuur

Bekijk profiel
hendrik-wammes-doek.jpg
mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid

Bekijk profiel