Online leergang verbintenissenrecht Leergang burgerlijk procesrecht | najaar 2024 Leergang Mergers & Acquisitions 2024 Leergang arbeidsrecht Bekijk alles
Leergang contractenrecht 2024

Klassikaal

Startdatum: donderdag 14-03-2024 | 10:00 uur - 17:15 uur | 8 dag(en)


De leergang contractenrecht bestaat uit acht dagcursussen met de meest voorkomende onderwerpen die bij uitstek relevant zijn voor uw (dagelijkse) rechtspraktijk. De sprekers komen uit de rechterlijke macht en uit de praktijk zodat de leergang een grote praktische insteek heeft. De leergang contractenrecht is bedoeld voor juristen die hun kennis willen verdiepen. Om elkaar op informele wijze wat beter te leren kennen organiseren wij na de 1e cursusdag een kennismakingsdiner in Kasteel Waardenburg.

Als basis cursusmateriaal ontvangt u het boek "Commercieel contractenrecht" van prof. mr. R.P.J.L. Tjittes. Aansluitend aan de eerste cursusdag vindt een informeel kennismakingsdiner plaats in Kasteel Waardenburg.

NIEUW
Een digitale jurisprudentiebundel met PO punten maakt deel uit van deze leergang. Elke deelnemer ontvangt in zijn/haar "mijn AVDR" deze bundel met de bijbehorende PO punten. Dit wordt aangeboden aan de deelnemers als extra service. Deze bundel (incl. PO punten) is nog drie maanden na de laatste cursusdag te volgen.Mijn onderdeel (privacy in contractenrecht) zal ingaan op de huidige en te verwachten ontwikkelingen in het gegevensbeschermingsrecht (waaronder privacy) die van invloed zijn op het contractenrecht. Deze ontwikkelingen worden besproken in de context van verschillende typen contracten en de daarin bestaande trends. De aandachtspunten die hierbij aan de orde zullen komen zijn onder meer:
— mr. Olaf van Haperen advocaat Eversheds Sutherland
"In het contractenrecht is het uiteindelijk ook van belang dat een schuldeiser zijn vordering verhaald kan krijgen. Dat kan met name gebeuren door als contractspartij pand- en hypotheekrechten en persoonlijke zekerheidsrechten zoals borgtocht te bedingen. In deze cursus staan de (bijzondere) bedingen centraal in de contracten die ten grondslag liggen aan de vestiging van deze zekerheidsrechten, alsmede de uitleg van dergelijke bedingen. Daarnaast wordt aan de hand van de recente rechtspraak van de Hoge Raad ingegaan op de uitoefening van pand- en hypotheekrechten en persoonlijke zekerheidsrechten, waarbij ook aandacht is voor processuele complicaties. Na afloop van deze cursus bent u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken."
— prof. mr. drs. Jan Biemans hoogleraar Universiteit Utrecht burgerlijk recht en notarieel recht
Een tekortkoming houdt in dat de schuldeiser niet krijgt waar hij recht op heeft. Dat laat een schuldeiser natuurlijk niet over zijn kant gaan. Zijn mogelijkheden zijn divers maar stellen ook eisen. Het is voor een schuldeiser niet altijd eenvoudig om zijn recht te halen. Daarover gaat dit onderdeel van de cursus. Het grote struikelblok voor de schuldeiser is zijn klachtplicht. Doet de schuldenaar met succes een beroep op schending van de klachtplicht dan blijft de schuldeiser met lege handen achter: alle remedies en verweren worden hem onthouden. De Hoge Raad heeft in de loop der jaren geprobeerd de scherpe kantjes hiervan af te slijpen. Wat kan de contractenmaker op dit terrein nog voor elkaar krijgen. Waar moet hij op letten bij het formuleren van een contractuele klachtplicht?
Is de schuldeiser door de hoepel van de klachtplicht dan komt het verweer: er is geen ingebrekestelling gestuurd! Hoe hierop te reageren? Is ook door deze hoepel gesprongen dan komen we toe aan schadevergoeding en het mogelijke verweer dat de tekortkoming niet toerekenbaar is, ontbinding etc. Welke mogelijkheden geeft de wet en wat kan hierover in het contract worden opgenomen.
— mr. dr. Hendrik Wammes raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid
In mijn onderdeel gaan we met elkaar in op de vraag wat verzuim inhoudt, voor welke remedies verzuim een voorwaarde is, wanneer verzuim niet nodig is om een bepaald rechtsgevolg te laten intreden, hoe verzuimt intreedt en – als daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk is – aan welke eisen een ingebrekestelling moet voldoen. Eigen inbreng uit de praktijk is van harte welkom. Ook besteden we aandacht aan het einde van verzuim. Tenslotte gaan we in op schuldeisersverzuim, de vereisten daarvoor en de gevolgen daarvan.
— mr. Petra Vos advocaat Stibbe
Technologie en contractrecht

“Er gaat geen dag voorbij zonder technologie-gerelateerd nieuws. Ransom-aanvallen en AI voeren daarbij momenteel de boventoon. Bij ransom-aanvallen speelt bijvoorbeeld de vraag over wel of niet betalen, maar ook over aansprakelijkheid. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het geschil tussen Hof van Twente en haar leverancier Switch. Bij AI spelen meerdere aspecten, zoals de komende Europese AI Act, en in het kielzog daarvan Europese richtlijnen over AI en aansprakelijkheid. Maar ook spelen intellectuele eigendom en privacy een rol bij AI en technologie in het algemeen.
— mr. Menno Weij partner BDO Legal
Contractenrecht en procesrechtelijke aspecten
Dit onderdeel concentreert zich op de procesrechtelijke aspecten van contractuele bedingen en de consequenties van bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek voor (o.a.) de stelplicht en de bewijslast in gerechtelijke procedures over geschillen tussen contractspartijen.
Diverse leerstukken van het contractenrecht worden besproken, steeds door de bril van het procesrecht. Voornamelijk komt dat neer op stellen en bewijzen. Ook vragen over het procederen over schadevergoeding in een contractuele context komen aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op het stellen en (zo nodig) bewijzen met betrekking tot specifieke onderwerpen zoals dwaling en (schending van) de klachtplicht. Diverse aspecten van het bewijsrecht (zoals het inzagerecht en het bewijsbeslag) passeren daarbij de revue.
 
Er is ook aandacht voor ‘do’s and don’ts’ in een procedure. Denk hierbij (bijvoorbeeld) aan de in het petitum van de dagvaarding in te stellen vorderingen in geval van een tekortkoming van een contractspartij. Of aan de procesrechtelijke consequenties van een boetebeding, een financieringsvoorbehoud of een exoneratieclausule.
Uiteraard wordt ook ingegaan op de processuele verweren die een aangesproken contractpartij kan voeren. Denk hierbij aan een beroep op verjaring, een beroep op schending van de klachtplicht, etcetera.
 
De docenten zullen elkaar steeds ‘grensoverschrijdend’ aanvullen en er is alle ruimte voor vragen en opmerkingen, zodat de interactie tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk wordt bevorderd.
— mr. dr. Jaap Dammingh hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen — prof. mr. Gert van Rijssen raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen
Spreker(s)

mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam

prof. mr. drs. Jan Biemans

hoogleraar Universiteit Utrecht burgerlijk recht en notarieel recht

Bundel jurisprudentie
 • Ontbinding
  • Hoge Raad 7 juli 2023, ECLI:NL:HR:2023:1071, Afwijken van aanvullend recht bij de ontbinding van een huurovereenkomst. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh mr. dr. Hendrik Wammes
  • Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810, Tenzij arrest Voorwaarden voor ontbinding van wederkerige overeenkomst. Verhouding tussen hoofdregel en tenzij-bepaling. Rechtspraak. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh mr. dr. Hendrik Wammes
  • Hoge Raad 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:426, Ontbindingsbeding. Annotatie: mr. dr. Hendrik Wammes
  • Hoge Raad 7 juli 2023, ECLI:NL:HR:2023:1071, Afwijken van aanvullend recht bij de ontbinding van een huurovereenkomst. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh mr. dr. Hendrik Wammes
  • Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810, Tenzij arrest Voorwaarden voor ontbinding van wederkerige overeenkomst. Verhouding tussen hoofdregel en tenzij-bepaling. Rechtspraak. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh mr. dr. Hendrik Wammes
  • Hoge Raad 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6997, De tenzij-regel. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 22 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA4122, De tenzij-regel. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1684, De tenzij-regel. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1581, Fraanje / Alukon Getrapte ingebrekestelling. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
 • Klachtplicht
  • Hoge Raad 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:260, Afvalzorg c.s./Slotereind Vervalbeding in commercieel contract. Annotatie: mr. dr. Hendrik Wammes
  • Hoge Raad 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, Onderzoeks- en klachtplicht bij beleggingsadvies. Annotatie: mr. dr. Hendrik Wammes
  • Hoge Raad 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3593, FAR Trading / Edco Eindhoven Klachtplicht en bewijslastverdeling. Annotatie: mr. dr. Hendrik Wammes
 • Remedies
  • Parket bij de Hoge Raad 5 januari 2001, ECLI:NL:PHR:2001:AA9311, Multi Vastgoed/ Nethou Tekortkoming: nakoming of schadevergoeding. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 21 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9610, Ammelaar /Enthoven Algemene voorwaarden, verzuim zonder ingebrekestelling. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1090, PIP implantaat Kan tekortkoming worden toegerekend. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 24 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2469, Spruijt /Tigchelaar Overmacht. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 14 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE0657, Geldnet/Kwantum ECLI:NL:HR:2002:AE0657 Geldnet/Kwantum. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3424, Inbev /Van der Valk Verborgen gebrek. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1082, Miragelplombe Is er sprake van tekortkoming. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Parket bij de Hoge Raad 27 april 2001, ECLI:NL:PHR:2001:AB1338, Oerlemans/Driessen Verkeersopvattingen. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810, Tenzij arrest Voorwaarden voor ontbinding van wederkerige overeenkomst. Verhouding tussen hoofdregel en tenzij-bepaling. Rechtspraak. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh mr. dr. Hendrik Wammes
  • Hoge Raad 6 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2389, Van Bommel/Ruijgrok Voorwaarden voor ontbinding van wederkerige overeenkomst. Verhouding tussen hoofdregel en tenzij-bepaling. Rechtspraak. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh mr. dr. Hendrik Wammes
  • Hoge Raad 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1910, Meatis /Verweersters Dwaling. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3765, Vano /FBS Garanties. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 9 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2541, Brok/Huberts Non-conformiteit. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:153, Bart’s Retail/Verweersters Gevolgschade. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 7 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1435, WEA/Verweerder Toerekenbare tekortkoming. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
 • Verzuim
  • Parket bij de Hoge Raad 11 januari 2002, ECLI:NL:PHR:2002:AD4925, Schwarz/ Gnjatovic Limitatieve opsomming. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4358, Fraanje /Gὃtte Omstandigheden van het geval. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1581, Fraanje / Alukon Getrapte ingebrekestelling. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
  • Hoge Raad 5 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW8307, Tyco/Delata In verzuim en opschorten. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Gerechtshof Arnhem 18 september 2001, ECLI:NL:GHARN:2001:AE5250, Royal & Sun Alliance/EMS Ingebrekestelling uitbrengen. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 22 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9494, Endlich /Bouwmachines Verzuim zonder ingebrekestelling. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 6 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7364, Verzicht / Rowi Redelijkheid en billijkheid. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
 • Non-conformiteit
  • Parket bij de Hoge Raad 10 april 1998, ECLI:NL:PHR:1998:ZC2629, Non–conformiteit. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
  • Hoge Raad 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2885, Non–conformiteit. Annotatie: mr. dr. Jaap Dammingh
 • Causaal verband
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 mei 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1751, Bewijs objectieveerbaar letsel. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2054, Bewijs objectieveerbaar letsel. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3397, Strijd met redelijke toerekening. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 2 februari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB7897, Toebrengen letsel. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 7 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3670, Omkeringsregel. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 19 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1299, Omkeringsregel, beroepsfout. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 24 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1799, Proportionele aansprakelijkheid. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 31 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6092, Schending art. &:658 BW. Annotatie: mr. Freek Schultz
  • Hoge Raad 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7351, Omkeringsregel. Annotatie: mr. Freek Schultz
 • Algemene voorwaarden
  • Hoge Raad 11 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1599, Bekendheidsuitzondering. Annotatie: mr. drs. Jan Spanjaard
  • Hoge Raad 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1394, Art. 6:233 sub a BW. Annotatie: mr. drs. Jan Spanjaard
  • Hoge Raad 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3013, Meegaa Substrates / Stichting de Grondige Reden Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Annotatie: mr. drs. Jan Spanjaard
  • Hoge Raad 13 juli 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3632, Battle of forms. Annotatie: mr. drs. Jan Spanjaard
 • Forumkeuzebedingen
  • Gerechtshof Den Haag 22 februari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:905, Battle of forms. Annotatie: mr. Abdel Attaïbi mr. Michel Bosman
  • Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 24 november 2022., ECLI:EU:C:2022:923, Hyperlink - jurisdictieclausule. Annotatie: mr. Abdel Attaïbi mr. Michel Bosman
  • Gerechtshof Amsterdam 15 februari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:387, Click - wrapping / Lastgeving. Annotatie: mr. Abdel Attaïbi mr. Michel Bosman
  • Hoge Raad 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2355, Forumkeuze in algemene voorwaarden. Annotatie: mr. Abdel Attaïbi mr. Michel Bosman
  • Hoge Raad 11 maart 2022, ECLI:NL:HR:2022:345, Arbeidsrelatie. Annotatie: mr. Abdel Attaïbi mr. Michel Bosman
 • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Hoge Raad 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:273, Achteraf verlof. Annotatie: mr. Klaas Aantjes
  • Hoge Raad 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2895, Werkgeversaansprakelijkheid. Annotatie: mr. Klaas Aantjes
  • Hoge Raad 14 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4277, Personenschade / letselschade. Annotatie: mr. Klaas Aantjes
  • Hoge Raad 15 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2654, Personenschade / letselschade. Annotatie: mr. Klaas Aantjes
 • Onrechtmatige daad
  • Hoge Raad 9 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:872, Gevaarzetting bij onrechtmatige daad. Annotatie: mr. Klaas Aantjes
  • Hoge Raad 22 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC134, Taxusstruik Zorgvuldigheidsnormen. Annotatie: mr. Klaas Aantjes
  • Hoge Raad 5 november 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB7079, Kelderluik Gevaarzetting bij onrechtmatige daad. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard mr. Klaas Aantjes
  • Hoge Raad 5 november 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB7079, Kelderluik Gevaarzetting bij onrechtmatige daad. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard mr. Klaas Aantjes
 • Dwaling
  • Hoge Raad 21 januari 1966, ECLI:NL:HR:1966:AC4621, Toekomstige omstandigheden. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
  • Hoge Raad 15 november 1957, ECLI:NL:HR:1957:AG2023, Baris/Riezenkamp Dwaling. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
 • Wanprestatie
  • Hoge Raad 5 januari 1968, ECLI:NL:HR:1968:AB6963, Verzekerbaarheid schade. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
 • Ontvangsttheorie
  • Hoge Raad 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4104, Centavos/Nieuwenhuis Ontvangsttheorie. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
 • Vertegenwoordiging
  • Hoge Raad 19 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK7671, ING/Bera Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
 • Verjaring
  • Hoge Raad 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309, Landjepik Schadevergoeding na verjaring in de praktijk. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
 • Absolute en relatieve rechten
  • Hoge Raad 3 maart 1905, ECLI:NL:HR:1905:1, Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard
 • Uitleg
  • Hoge Raad 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, Haviltex Uitleg van verzekeringsvoorwaarden. Annotatie: mr. Erik-Jan Zippro mr. drs. Jan Spanjaard

Coming soon

 • Aansprakelijkheid voor hulpzaken art. 6:77 BW mr. dr. Hendrik Wammes
 • Dwaling mr. dr. Hendrik Wammes