Leergang burgerlijk procesrecht Leergang contractenrecht 2024 Leergang Mergers & Acquisitions 2024 Leergang arbeidsrecht Bekijk alles
Leergang contractenrecht

Klassikaal

Startdatum: donderdag 30-09-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur | 4 dag(en)


Op de hoogte blijvenOnderwerpen

 • Grondslag en rechtskarakter
 • Vereisten en gezichtspunten
 • Reikwijdte: Mededelingsplicht vs. onderzoeksplicht
 • Mededelingsplicht vs. waarschuwingsplicht
 • Processuele aspecten: Remedies en bewijs
 • Capita selecta
 • Uitsluitend contractant!
 • Battle of forms
 • Hoe worden algemene voorwaarden toepasselijk
 • De algemene voorwaarden in het WKV
 • Internationaal
 • Toepasselijkheid: internationale dienstverlening
 • Vernietiging van algemene voorwaarden
 • Geen beroep op 6:233 BW
 • Terhandstelling?
 • Toevoeging per 28 december 2009
 • Kritiek en overgangsrecht
 • Bewijslast bij algemene voorwaarden
 • Uitleg AV
 • De ‘gebruiker’ / ‘verkoper’
 • Boetebedingen
 • De Hoge Raad
 • Engels als lingua ènius franca
 • Entire Agreement Clause
 • Headings
 • Notification Clause
 • Severability Clause
 • Force Majeure
 • Een korte verkenning van Anglo-Amerikaans recht
 • Nederlands recht
 • Uitleg
 • Historisch perspectief
 • Van Common Law en Civil Law
 • Principlesen DCFR
 • Weens Koopverdrag
 • Discussiepunten
 • Uitleg(sub)regels Hoge Raad
 • Vuistregels uitleg
 • Precontractuele kwesties
 • Algemene voorwaarden en aanbod en aanvaarding
 • Klachtplicht
 • Verweren
 • Opzegging en ontbinding
 • Samenhangende overeenkomsten
 • Nietigheden
 • De opmars van de kooptitel
 • Ambtshalve toetsing
 • Franchise en boete
 • Bepaalbaarheid
 • Contracten
 • Precontractuele informatie
 • Wet - en regelgeving (overzicht)
 • Inleiding informatie - verplichtingen
 • Informatieverplichtingen vóór contractsluiting
 • Informatieverplichtingen tijdens contracteringsproces
 • Informatieverplichtingen overeenkomsten op afstand (b2c)
 • Totstandkoming van e - contract
 • Algemene voorwaarden bij e - contracteren
 • B2C – overeenkomsten op afstand
 • Elektronisch contracteren ‘Gelijkschakeling’ digitale producten 2/2
 • Oneerlijke handelspraktijken
 • Op weg naar één (online) EU kooprecht voor consumenten (?)
 • Het wettelijk systeem (6:74 lid 2 jo6:83)
 • Overzicht uitspraken: Geldschuld
 • Overzicht uitspraken: Geldvordering
 • Overzicht uitspraken: Tekortkoming
 • Overzicht uitspraken: Schuldeiser mag in beginsel kiezen
 • Overzicht uitspraken: Contractuele voorzieningen
 • Toerekenbaarheid constitutief vereiste
 • Toerekening krachtens de wet 1 Art. 6:76 BW
 • Overzicht uitspraken: Toerekening naar verkeersopvattingen
 • Gevolgen overmacht
 • Overzicht uitspraken: Art. 6:89 BW en art. 7:23 BW
 • Klachtplicht
 • Korte verjaringstermijn in 7:23 lid 2 BW
 • Artikel 6:89 BW
 • Koper/crediteur stelt vordering in wegens gebrekkige prestatie
 • Overzicht uitspraken: Art. 6:52-57 BW
 • Overzicht uitspraken: Uitstel van de eigen prestatie
 • Overzicht uitspraken: Eigen risico van opschorting
 • Overzicht uitspraken: Mededeling dat en waarom wordt opschort vereist
 • Overzicht uitspraken: Mededeling van de reden voor de opschorting
 • Overzicht uitspraken: Matiging van de bedongen boete
 • Wanneer/waarvoor is verzuim niet vereist
 • Typen schade en schadevergoeding
 • Ingebrekestelling: vaak nodig voor verzuim
 • Ingebrekestelling: wanneer niet nodig?
 • Ingebrekestelling: wanneer nog meer niet nodig?
 • Inhoud ingebrekestelling:
 • Getrapte ingebrekestelling
 • Inhoud ingebrekestelling
 • Vorm ingebrekestelling
 • Zuivering van verzuim Art. 6:86 BW
 • Vereisten art. 6:58 BW
 • Gevolgen schuldeiserverzuim
 • Procesrechtelijke problemen bij contractclausules | deel 1
 • Procesrechtelijke problemen bij contractclausules | deel 2
 • Procesrechtelijke problemen bij contractclausules | deel 3
 • Procesrechtelijke problemen bij contractclausules | deel 4
Spreker(s)

mr. dr. Jaap Dammingh

hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen