Leergang contractenrecht

PO punt(en): 30

Kosten: € 1.495,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 30-09-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

dinsdag 12-10-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Het contractenrecht is breed en volop in beweging. Of het nu gaat om de uitleg van een boetebeding in de koopovereenkomst van een onroerende zaak of over de opzegbaarheid van een muziekexploitatieovereenkomst: het contractenrecht is onontbeerlijk. Daarnaast is het een onderwerp waar ook Brussel zich flink mee bezig houdt. Tal van regelingen die de contracten raken zijn van Europese oorsprong.

Zowel de schrijver van een contract als de procesadvocaat die zich met het contract bezig houden, moeten zich als een spin in het contractenrechtelijke web kunnen thuisvoelen. In deze leergang biedt de Academie voor de Rechtspraktijk u, als cursist, de helikopterview over het contractenrecht.

Aanmelden

Programma

Pré-contractuele fase en informatieplichten (klassikaal)

mr. Kasper Jansen | mr. dr. Marcel Ruygvoorn

donderdag 30-09-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Pré-contractuele fase:

 • Overgang pré-contractuele fase naar de contractuele fase
 • Wanneer treedt precies de contractuele fase in en welke aspecten zijn daarvan in het kader van de beoordeling in de rechtspraak, meer in het bijzonder relevant?
 • Tot welk moment mogen onderhandelingen in de precontractuele fase nog worden afgebroken?
 • Kunnen onderhandelingen die zich in een vergevorderd stadium bevinden met een beroep op onvoorziene omstandigheden nog worden afgebroken en hoe verhoudt zich dat tot de Covid-19 pandemie?

Informatieplichten:

 • Welke informatieplichten rusten er op contractspartijen bij het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten?
 • Wat is de grondslag van deze informatieplichten? Wat is het rechtsgevolg bij schending ervan?
 • Wat is de verhouding tussen mededelingsplicht en onderzoeksplicht?
 • Wat is het verschil tussen mededelingsplichten en waarschuwingsplichten?
 • Wie draagt de bewijslast van de naleving van informatieplichten? Hoe kan dit bewijs worden geleverd?
 • Capita selecta: informatieplichten bij koop, financiële dienstverlening enz.

sluiten -

meer info +

Algemene voorwaarden, voorbehoud, opschorten en ontbindende voorwaarden en … (klassikaal)

mr. drs. Jan Spanjaard | mr. dr. Luuk Reurich

dinsdag 12-10-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

 • Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
 • Informatieplicht, Dienstenrichtlijn, IPR en Weens Koopverdrag
 • Inhoudstoetsing en beperkende werking redelijkheid en billijkheid
 • Ambtshalve toetsing van consumentenrecht
 • Ontwikkelingen: online tussenhandelsdiensten en nieuw Belgisch recht. 

sluiten -

meer info +

(Crediteurs)verzuim, ingebrekestelling, klachtplicht en remedies (klassikaal)

mr. Branda Katan | mr. dr. Hendrik Wammes

donderdag 04-11-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

 • Vaststelling tekortkoming
 • Ingebrekestelling
 • Boetebepaling
 • Positie van de crediteur

sluiten -

meer info +

Elektronisch en internationaal contracteren (klassikaal)

mr. Coen Drion | dr. Christoph Jeloschek

dinsdag 16-11-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Elektronisch contracteren:

 • Elektronisch contracteren – regels en bijzonderheden
 • Informatieplichten en andere eisen
 • Algemene voorwaarden
 • B-2-C regels bij e-commerce (informatieplichten, herroepingsrecht)
 • IPR aspecten

Internationaal contracteren:

 • Het Anglo-Amerikaanse contractenrecht
 • Uitlegjurisprudentie van de Hoge Raad van de afgelopen decennia
 • Praktische tips over het opstellen van (internationale) contracten en standaardclausules en het managen van contracten

sluiten -

meer info +

Procesrechtelijke problemen bij contractclausules (klassikaal)

mr. Jaap Dammingh | prof. mr. Gert van Rijssen

maandag 29-11-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

Besproken worden de procesrechtelijke aspecten met betrekking tot materieelrechtelijke leerstukken uit het contractenrecht zoals:

 • Dwaling
 • Ontbinding
 • Schadevergoeding op grond van wanprestatie
 • Klachtplicht
 • Verzuim en ingebrekestelling
 • Uitleg
 • Nakoming
 • Algemene voorwaarden
 • Hoe dient in een procedure met deze leerstukken te worden omgegaan (door partijen en de rechter)
 • Hoe is de verdeling van de stelplicht en de bewijslast?

Ook worden de algemene vertrekpunten voor stellen en bewijzen in het contractenrecht besproken:

 • De feiten als fundament voor het recht en rechtspraak
 • Stellen, weerspreken en bewijslastverdeling in het contractenrecht
 • Het contract op de wisselplaats van norm en recht
 • De betekenis van contractuele kwalificaties van feitelijke aard 

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-J.J.-Dammingh-image.jpg
mr. Jaap Dammingh

universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel
mr.-K.J.O.-Jansen-image.jpg
mr. Kasper Jansen

wetenshappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden, sectie Civiel

Bekijk profiel
dr.-C.-Jeloschek-image.jpg
dr. Christoph Jeloschek

advocaat Kennedy Van der Laan

Bekijk profiel
mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-G.-van-Rijssen-image.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit

Bekijk profiel
mr-v2.-dr.-M.R.-Ruygvoorn-image.jpg
mr. dr. Marcel Ruygvoorn

advocaat Van Benthem & Keulen N.V., honorair universitair docent Burgerlijk Recht Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
mr-v2.-dr.-H.-Wammes-image.jpg
mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel