Klassikaal

Startdatum: vrijdag 06-12-2024 | 10:00 uur - 17:15 uur | 9 dag(en)


De dood, en derhalve ook het erfrecht, leeft! De advocatuur heeft terecht steeds meer belangstelling voor het erfrecht. Dit blijkt onder meer uit de aandacht van de vFAS voor het erfrecht en het succes van de VEAN, de vereniging van erfrecht advocaten.

De erfrechtpraktijk kan gezien worden als groeimarkt. De belangen rondom de nalatenschap zijn steeds vaker groot, de situatie is vaak juridisch complex en de spanning kan oplopen tot grote hoogte. Ruzieboedels en discussies tussen ‘erven’ en schuldeisers zijn aan de orde van de dag. ‘Vergeten’ echtgenoten, onterfde kinderen, te oude testamenten, berooide erfgenamen, ontaarde executeurs, amateur executeurs, bewindvoerders die op de eieren blijven zitten, teleurgestelde verwachters en onwillige (via de echtscheiding geparachuteerde) deelgenoten, zijn geen zeldzaamheid meer. En daar is emplooi voor de in het erfrecht gespecialiseerde advocaat. Maar ook in het voortraject zal de advocaat van de familie of de onderneming een aanspreekpunt zijn als er erfrechtelijke keuzes gemaakt moeten worden alsmede de vertrouwenspersoon zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap. Specialistische kennis van het erfrecht is dan onontbeerlijk.

En waar moet u voor het verwerven van die kennis dan zijn? Vanzelfsprekend bij de Leergang Erfrecht, waar u, met door de praktijkwol geverfde erfrechtelijke docenten, in een gezellige ongedwongen sfeer, de verborgen wereld achter Boek 4 BW ontdekt. Geen losse blokjes maar een groot geïntegreerd geheel.  
Voor de start van de klassikale bijeenkomsten van de leergang krijgt u de mogelijkheid om 5 uur webinars te volgen. Deze kunt u uiteraard ook gedurende de leergang on demand volgen.   

Na het volgen van de leergang beheerst de cursist de theoretische aspecten van het erfrecht en de aanpalende rechtsgebieden en is men bekend met het erfrechtelijke procesrecht. De cursist is geconfronteerd met in de recente literatuur bestaande verschillende opvattingen met betrekking tot erfrechtelijke thema’s en problemen in de praktijk. De cursist is bovendien in staat op hoog niveau erfrechtelijke vraagstukken te analyseren, te beantwoorden en in erfrechtelijke zaken te procederen.

Tijdens de eerste cursusdag ontvangt van ons het Handboek Erfrecht (Kluwer 2020, prof. mr. Van Mourik, prof. mr. B.M.E.M. Schols, prof. mr. F.W.J.M. Schols, prof. mr. L.C.A. Verstappen, prof. mr. B.C.M. Waaijer). Dit boek vormt de leidraad van de cursus en wordt gebruikt ter voorbereiding en als naslagwerk. Aansluitend aan deze dag vindt er een diner plaats op Kasteel Waardenburg.

De leergang is af te sluiten met een facultatief examen, dit is dus geen verplichting. Na het 5e college zullen wij gaan inventariseren wie in aanmerking willen komen voor het mondelinge examen van 20 minuten. De kosten voor het examen bedragen € 250,00 excl. btw. Dit zal gefactureerd worden zodra u heeft aangeven te willen deelnemen aan het examen.


Onderwerpen

 • Afwikkelingsbewind
 • Algemene beginselen van het erfrecht
 • Algemene bepalingen
 • Aspecten met betrekking tot wilsbekwaamheid
 • Beperkingen in testeervrijheid
 • De wettelijke verdeling
 • Dossierbehandeling
 • Erfbelasting
 • Erfrechtelijke aandachtspunten
 • Executele
 • Gemeenschap en verdeling algemeen
 • Gemeenschap en verdeling bij de rechter
 • Gift met tegenprestatie of Schenking
 • Inkomensbelasting en overdrachtsbelasting
 • Inleiding
 • Kernpunten
 • Legaten en lasten
 • Legitieme en andere wettelijke rechten
 • Opeisbaarheidsclausule
 • Overgangsrecht
 • Procesrecht
 • Rondom de uiterste wilsbeschikking
 • Saisine
 • Schenkbelasting
 • Schenking
 • Testeervrijheid
 • Uitleg
 • Verboden beschikkingen
 • Vereffening
 • Waardering