Online leergang reorganisatie 2021

PO punt(en): 11

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Insolventierecht, Arbeidsrecht

In 11 colleges wordt het gehele proces besproken van een stappenplan tot aan ontslag. Alles komt aan bod in deze unieke verkorte leergang.

Op de hoogte blijven over Online leergang reorganisatie 2021

Programma

Het stappenplan | WEBINAR 1/11 reorganisatie (webinar)

mr. Eugenie Nunes | mr. Sascha Kuit

maandag 30-11-2020 | 09:30 uur - 10:30 uur

November 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Het stappenplan
 • Aard van de reorganisatie
 • Krimp
 • Uitbesteding van werkzaamheden
 • Verkoop van de onderneming
 • Medezeggenschap
 • Personele gevolgen
 • Collectief ontslag
 • Sociaal plan of individueel?

Lees meer

sluiten -

meer info +

Procesmanagement | WEBINAR 2/11 reorganisatie (webinar)

mr. Eugenie Nunes | mr. Marije Ozinga

maandag 30-11-2020 | 10:45 uur - 11:45 uur

November 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Start reorganisatie
 • Medezeggenschap
 • Adviestraject
 • Onderhandelingen & UWV
 • Oog voor de periode na afronding

Lees meer

sluiten -

meer info +

WHOA, doorstart, overgang van onderneming faillissement | WEBINAR 3/11 rego... (webinar)

mr. Suzan Winkels-Koerselman | mr. Stefan van Rossum

dinsdag 08-12-2020 | 14:30 uur - 15:30 uur

December 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Toegang tot de procedure - dreigende insolventie
  • Bevoegdheid tot aanbieden van een akkoord – initiatiefrecht
 • Inhoud van het akkoord – algemeen en wijziging overeenkomsten
 • Procedure
 • Homologatie
 • Ontvankelijkheid
 • Afkoelingsperiode

Lees meer

sluiten -

meer info +

WHOA, doorstart, overgang van onderneming faillissement | WEBINAR 4/11 reor... (webinar)

mr. Suzan Winkels-Koerselman | mr. Stefan van Rossum

dinsdag 08-12-2020 | 15:45 uur - 16:45 uur

December 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Faillissement
 • Positie werknemer in faillissement
 • Doorstart uit faillissement
 • Positie werknemer bij doorstart

Lees meer

sluiten -

meer info +

Medezeggenschap kleine bedrijven | WEBINAR 5/11 reorganisatie (webinar)

mr. Els Unger | mr. Johanne Boelhouwer

donderdag 17-12-2020 | 10:15 uur - 11:15 uur

December 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Personeelsvergadering
 • Vergadering
 • Adviesrecht
 • Advies
 • Pensioen
 • Personeelsvertegenwoordiging
 • Rechten PVT
  • PVT Stichting Beeldende Kunst A’dam
  • PVT Prins Dokkum
  • PVT/Voorzet
 • Instemmingsrecht
 • Deskundigen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Medezeggenschap grote bedrijven | WEBINAR 6/11 reorganisatie (webinar)

mr. Els Unger | mr. Johanne Boelhouwer

donderdag 17-12-2020 | 11:30 uur - 12:30 uur

December 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wet op de Ondernemingsraden
 • Adviestraject art. 25 WOR
 • Welke besluiten
 • Voorgenomen besluit
 • Adviesplichtig besluit
 • Uitvoeringsbesluit
  • Reikwijdte motiveringsplicht
 • Informatie personele gevolgen
 • Gefaseerde besluitvorming
  • OR Möhringer Liften
  • Wezenlijke invloed
  • OR Uniface
 • Informatieverstrekking
  • Belang informatieverstrekking
  • Externe adviesopdracht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Medezeggenschap grote bedrijven | WEBINAR 7/11 reorganisatie (webinar)

mr. Els Unger | mr. Johanne Boelhouwer

donderdag 17-12-2020 | 13:15 uur - 14:15 uur

December 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Medezeggenschap sociale gevolgen reorganisaties
 • Sociaal plan
 • Afspreken sociale maatregelen
 • Eenzijdig sociaal plan
 • Sociaal plan - gebondenheid werknemers
 • Uitleg sociaal plan

Lees meer

sluiten -

meer info +

Ontslag, volgorde afspiegeling en overgang van onderneming | WEBINAR 8/11 r... (webinar)

mr. Els Unger | mr. Johanne Boelhouwer

donderdag 17-12-2020 | 14:30 uur - 15:30 uur

December 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Collectief ontslag: ontslagvolgorde en afspiegeling
 • Ontslag bedrijfseconomische redenen
 • Noodzaak collectief ontslag
 • Wet melding collectief ontslag
 • Doel WMCO
 • Ontslagvolgorde
  • Groep 1
  • Groep 2-4
 • Uitwisselbare functies
 • Afspiegeling
 • Onmisbare werknemer
 • Peildatum
 • Nieuwe functies
 • Functiebeschrijving
 • Bedrijfsvestiging
 • Omgekeerd afspiegelen
  • Omgekeerd afspiegelen
  • Last in first out

Lees meer

sluiten -

meer info +

Ontslag, volgorde afspiegeling en overgang van onderneming 9/11 | Reorganis... (webinar)

mr. Els Unger | mr. Johanne Boelhouwer

donderdag 17-12-2020 | 15:45 uur - 16:45 uur

December 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Herplaatsing en overgang van onderneming
 • Herplaatsing Wettelijk kader
 • Ontslagregeling Herplaatsing
 • Passende functie
 • Volgorde herplaatsing
 • Rol werkgever
 • Ruimte werkgever
 • Werknemer geschikt
 • Reikwijdte herplaatsingsplicht
 • Moment beoordeling herplaatsingsplicht
 • Overgang van onderneming
 • Ontslag wegens ETO
  • Harmonisatie

Lees meer

sluiten -

meer info +

UWV procedure | WEBINAR 10/11 reorganisatie (webinar)

mr. Jan Meijer

maandag 21-12-2020 | 10:00 uur - 11:00 uur

December 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Effecten Wwz
 • Effecten Wwz : duur en uitkomst UWV - procedure (3) Duur ontslagprocedure bij UWV, gerekend vanaf moment ontvangst complete aanvraag
 • Toepasselijke wet - en regelgeving
 • Nieuwe Uitvoeringsregels
 • Bedrijfseconomische redenen

Lees meer

sluiten -

meer info +

UWV procedure | WEBINAR 11/11 reorganisatie (webinar)

mr. Jan Meijer

maandag 21-12-2020 | 11:15 uur - 12:15 uur

December 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bedrijfseconomische redenen
 • Ontslagvolgorde: afspiegeling
 • Onderneming of bedrijfsvestiging
 • Uitwisselbare functies
 • Rangorde bij beëindigen arbeidsrelaties
 • Herplaatsing

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Jurisprudentie

Auto AVDR

Deze online leergang arbeidsrecht is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Advocaten die deze leergang gevolgd hebben, kunnen zich inschrijven bij de Raad voor de specialisatie Arbeidsrecht.

Schrijf je nu in