Leergang burgerlijk procesrecht Leergang contractenrecht 2024 Leergang Mergers & Acquisitions 2024 Leergang arbeidsrecht Bekijk alles
Online leergang reorganisatie 2021

Webinar

In 11 colleges wordt het gehele proces besproken van een stappenplan tot aan ontslag. Alles komt aan bod in deze unieke verkorte leergang.

Op de hoogte blijvenOnderwerpen

 • Het stappenplan
 • Aard van de reorganisatie
 • Krimp
 • Uitbesteding van werkzaamheden
 • Verkoop van de onderneming
 • Medezeggenschap
 • Personele gevolgen
 • Collectief ontslag
 • Sociaal plan of individueel?
 • Start reorganisatie
 • Medezeggenschap
 • Adviestraject
 • Onderhandelingen & UWV
 • Oog voor de periode na afronding
 • Personeelsvergadering
 • Vergadering
 • Adviesrecht
 • Advies
 • Pensioen
 • Personeelsvertegenwoordiging
 • Rechten PVT
 • Instemmingsrecht
 • Deskundigen
 • Wet op de Ondernemingsraden
 • Adviestraject art. 25 WOR
 • Welke besluiten
 • Voorgenomen besluit
 • Adviesplichtig besluit
 • Uitvoeringsbesluit
 • Informatie personele gevolgen
 • Gefaseerde besluitvorming
 • Informatieverstrekking
 • Medezeggenschap sociale gevolgen reorganisaties
 • Sociaal plan
 • Afspreken sociale maatregelen
 • Eenzijdig sociaal plan
 • Sociaal plan - gebondenheid werknemers
 • Uitleg sociaal plan
 • Collectief ontslag: ontslagvolgorde en afspiegeling
 • Ontslag bedrijfseconomische redenen
 • Noodzaak collectief ontslag
 • Wet melding collectief ontslag
 • Doel WMCO
 • Ontslagvolgorde
 • Uitwisselbare functies
 • Afspiegeling
 • Onmisbare werknemer
 • Peildatum
 • Nieuwe functies
 • Functiebeschrijving
 • Bedrijfsvestiging
 • Omgekeerd afspiegelen
 • Herplaatsing en overgang van onderneming
 • Herplaatsing Wettelijk kader
 • Ontslagregeling Herplaatsing
 • Passende functie
 • Volgorde herplaatsing
 • Rol werkgever
 • Ruimte werkgever
 • Werknemer geschikt
 • Reikwijdte herplaatsingsplicht
 • Moment beoordeling herplaatsingsplicht
 • Overgang van onderneming
 • Ontslag wegens ETO
 • Effecten Wwz
 • Effecten Wwz : duur en uitkomst UWV - procedure (3) Duur ontslagprocedure bij UWV, gerekend vanaf moment ontvangst complete aanvraag
 • Toepasselijke wet - en regelgeving
 • Nieuwe Uitvoeringsregels
 • Bedrijfseconomische redenen
 • Bedrijfseconomische redenen
 • Ontslagvolgorde: afspiegeling
 • Onderneming of bedrijfsvestiging
 • Uitwisselbare functies
 • Rangorde bij beëindigen arbeidsrelaties
 • Herplaatsing
 • Toegang tot de procedure - dreigende insolventie
 • Inhoud van het akkoord – algemeen en wijziging overeenkomsten
 • Procedure
 • Homologatie
 • Ontvankelijkheid
 • Afkoelingsperiode
 • Faillissement
 • Positie werknemer in faillissement
 • Doorstart uit faillissement
 • Positie werknemer bij doorstart