Online basisopleiding arbeidsrecht

PO punt(en): 20

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten, Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u de basisopleiding volledig hebt gevolgd, voldoet u aan de inhoudelijke eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de Basisopleiding Personen- en Familierecht. Uitgangspunt is altijd dat de advocaat zelf verzoekt via een inschrijvingsformulier tot inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Programma

De arbeidsovereenkomst | BASIS | Kwalificatie en rechtsvermoedens (onderdeel basisopleiding)

mr. Els Unger

dinsdag 16-02-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Het arbeidscontract
  • Werknemer of zelfstandige
 • Annotatie: Hoge Raad 14 november 1997 | Het arbeidscontract
  • Arbeidsovereenkomst of opdrachtoveeenkomst
 • Overzicht uitspraken: na Groen/Schoevers
 • Annotatie: Hoge Raad 6 november 2020 | Arbeidsovereenkomst of niet
 • Rechtsvermoedens

Lees meer

sluiten -

meer info +

De arbeidsovereenkomst | BASIS | Schijnzelfstandigen | ZZP | Platformarbeid (onderdeel basisopleiding)

mr. Els Unger

dinsdag 16-02-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Schijnzelfstandigen
 • ZZP
 • Platformarbeid
 • Probleem ZZP
 • Nadelen ZZP
 • Fiscaal
 • Wet DBA
 • Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie
 • Rapport commissie Borstlap

Lees meer

sluiten -

meer info +

De arbeidsovereenkomst | BASIS | Flexibele arbeidsrelaties, CAO-recht en ve... (onderdeel basisopleiding)

mr. Els Unger

dinsdag 16-02-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Oproepcontracten
  • Rechte opoepkrachten
 • Cao - recht
  • Gebondenheid
 • Incorporatiebeding
 • Verlofregelingen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bijzondere bedingen | proeftijdbeding en uitzendbeding (onderdeel basisopleiding)

mr. Muriël Nolet

dinsdag 16-02-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bijzondere bedingen
 • Wijzigen proeftijd
  • Lengte proeftijd
  • Opzeggen
 • Uitzendbeding
 • Uitzendbeding
  • Samenloop van bedingen
  • Annotatie: Stipp/Care4Care

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bijzondere bedingen | eenzijdig wijzigingsbeding (onderdeel basisopleiding)

mr. Muriël Nolet

dinsdag 16-02-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Eenzijdig wijzigingsbeding
 • Eenzijdig wijzigen
 • Wettelijk kader
  • Annotatie: Taxi/Hofman
  • Annotatie: Stoof/Mammoet
  • Geldigheidsvereisten
  • Collectieve wijziging arbeidsvoorwaarden
  • Zwaarwegend belang
  • Annotatie: Monsieurs/Wegener
  • Annotatie: Daddy’s Dance Hall

Lees meer

sluiten -

meer info +

Bijzondere bedingen | boetebeding, concurrentiebeding en relatiebeding (onderdeel basisopleiding)

mr. Muriël Nolet

dinsdag 16-02-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Boetebeding
  • Geldigheidsvereisten
  • Annotatie: Intrahof/Bart Smit
  • Annotatie: rechtbank Haarlem 22 mei 2019
  • Annotatie: Ghisyawan/LAN-Alyst
 • Concurrentiebeding / relatiebeding
  • Onrechtmatige concurrentie
  • Geldigheidsvereisten
  • Annotatie: Philips/Oostendorp
  • Annotatie: Brabant / Van Uffelen
  • Vernietiging

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | De ontslaggronden a-d (onderdeel basisopleiding)

mr. Peter Jansen

vrijdag 19-02-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ontbindingsgronden: van één naar tien
 • Ontbindingsgronden: ktr. na Uwv
 • Ontbindingsgronden: a - grond
 • Ontbindingsgronden: b - grond
 • Ontbindingsgronden: c - grond
 • Ontbindingsgronden: d - grond

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | de ontbindingsgronden e-i | herplaatsing (onderdeel basisopleiding)

mr. Peter Jansen

vrijdag 19-02-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ontbindingsgronden: e - grond
 • Ontbindingsgronden: g- grond
 • Ontbindingsgronden: h - grond
 • Ontbindingsgronden: i - grond
 • Ontbindingsgronden: ged. ontbinding
 • Herplaatsing
 • Soc. verzekeringsr

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | Vergoedingen bij ontbinding | Ernstige verwijtbaarheid |... (onderdeel basisopleiding)

mr. Peter Jansen

vrijdag 19-02-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Vergoedingen bij ontbinding
 • Ernstige verwijtbaarheid
 • Billijke vergoeding
 • Cumulatievergoeding
 • Transitievergoeding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | BASIS | Opzegging en ontbinding | Limitatieve gronden | ... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tjarda Pieters

vrijdag 19-02-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Kenmerken Nederlands arbeidsrecht
 • Opzegging en ontbinding
 • Limitatieve gronden
 • Vaste transitievergoeding
 • Maximale transitievergoeding
 • Geen recht op een transitievergoeding
 • Billijke vergoeding
 • Herplaatsingsverplichting
 • Opzegging door werkgever
 • Opzegging door de werknemer
 • Opzegging in de proeftijd

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | BASIS | Materiele aspecten | Onverwijld | Fixatie ontsla... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tjarda Pieters

vrijdag 19-02-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Materiele aspecten
  • Daden , gedragingen, eigenschappen werknemer
 • Dringend
  • Onverwijlde mededeling dringende reden
 • Onverwijld
 • Fixatie ontslaggrond
 • Samengestelde dringende reden
  • Uitgangspunt: ultimum remedium
 • Recente rechtspraak dringende reden
 • Oosv en ziekte
 • Hoor en wederhoor, bewijslast
 • Procesrechtelijke aspecten
  • Werknemersverzoek ogv art. 7:681
 • Loonvordering
  • Annotatie: Hoge Raad 13 juli 2018 | Wilco
 • Voorwaardelijke ontbinding
 • Complicaties
 • Bewijsrecht
 • Rechtspraak bewijs Ontslag op staande voet
 • Oosv en transitievergoeding
  • Annotatie: Hoge Raad 30 maart 2018 | Dräger

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het ontslagrecht | BASIS | Gesloten systeem | Vaststellingsovereenkomst | A... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tjarda Pieters

vrijdag 19-02-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Gesloten systeem
  • Art. 7:670b
 • Vaststellingsovereenkomst
  • PV schikking
 • Annotatie: Hoge Raad 13 maart 1981 | Haviltex
 • Aantasting vso
 • Dwaling

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | loonsancties c.a. (onderdeel basisopleiding)

mr. Arie Wit

donderdag 25-02-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Loonsanctie
 • Systeem van de loonsanctie
 • Jurisprudentie CRvB: Loonsanctie
 • Aansprakelijkheid werkgever
  • Afwijken oordeel BA
 • DO en een loonsanctie
 • Jurisprudentie overzicht: Loonsanctie

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | later ontstaan en herleven WIA-ui... (onderdeel basisopleiding)

mr. Arie Wit

donderdag 25-02-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Later ontstaan WIA - uitkering
 • Herleven van een WIA - uitkering
 • Uitsluitingsgronden
 • No - risk polis ex art. 29b ZW

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | uitkeringssystematiek wet WIA (onderdeel basisopleiding)

mr. Arie Wit

donderdag 25-02-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Februari 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wet WIA
 • LGU algemeen
 • WGA/LGU
 • WGA/LAU
 • WGA/LAU of VU
 • WGA/VU
 • IVA
 • Inhoudelijk volledig en duurzaam
 • 1 of meer diagnoses
 • Verkorte wachttijd
 • Wetgevende voornemens

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | Beroepsfouten | Opbouwen dossier | Welke rechter i... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Beroepsfouten
 • Wwz evaluatie
 • Beroepsaansprakelijkheid in het arbeidsrecht
 • Opbouwen dossier
  • Beroepsaansprakelijkheid
 • Welke rechter is bevoegd
  • Relatieve competentie
  • Forumshoppen
 • Verzoekschrift of dagvaarding
 • Procesinleiding
 • Verweerschrift
 • Termijnen
 • Strategie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | Strategie | Switch | Billijke vergoeding | Tegenve... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Strategie
 • Wat vordert u
  • Wat verzoekt/vordert u
 • Switch
  • Omgekeerde switch
 • Aanspraak maken op loon
 • Billijke vergoeding
 • Griffierecht
 • Verzoek tussentijdse wedertewerkstelling
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Tegenverzoek
 • Strategie wg bij osv
 • Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Arbeidsovereenkomst of niet
 • Deliveroo

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | Proceskosten | Buitengerechtelijke kosten | Bewijs... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verplichte 629a - verklaring deskundige bij loonvordering
 • Proceskosten
 • Buitengerechtelijke kosten
 • Verweerschrift
 • Tegenverzoek
 • Aanpassingen bij akte?
 • Voorbereiding zitting
 • Bewijsrecht
 • Onrechtmatig verkregen bewijs
 • Corona procesrecht
 • Minder loon
 • Corona
 • De zaak Victoria
 • Herplaatsing
 • Verweermiddel werknemer
 • Beroepsaansprakelijkheid

Lees meer

sluiten -

meer info +

Herstelfunctie hoger beroep | Devolutieve werking | Twee conclusie regel | ... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Herstelfunctie hoger beroep
 • Grievenstelsel in hoger beroep:
 • Wat is een grief
  • Grievenstelsel in het arbeidsrecht
 • Devolutieve werking van het hoger beroep
 • Twee conclusie regel
 • Tegenverzoek
 • Eind - of tussenbeschikking
 • Verzoek (schorsing) uitvoerbaarverklaring bij voorraad

Lees meer

sluiten -

meer info +

Het arbeidsprocesrecht | Problemen met petita in appel | Voorzieningen | Tr... (onderdeel basisopleiding)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 02-03-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Problemen met petita in appel
 • Voorlopig coulante lezing petitum in hoger beroep
 • Waar loopt u tegenaan in appel?
 • Hoe beoordeelt het hof als ontbinding is toegewezen?
 • Voorzieningen
 • Transitievergoeding terug
 • Loon
 • Ontslag op staande voet
 • Stelplicht en bewijslast
 • Ontslaggrond wijzigen
 • Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Beslissing gerechtshof
 • Vernietiging opzegging
 • Herstel dienstbetrekking
 • Voorzieningen
 • Termijnen
  • Switch
  • Termijnen transitie vergoeding
 • Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog
 • Tijdsverloop/ beoordeling ex nunc of ex tunc ?
 • Beschikking Victoria
 • Transitievergoeding
 • Billijke vergoeding
 • Gedeeltelijke beëindiging

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
mr.-Muriel-Nolet.jpg
mr. Muriël Nolet

advocaat en partner Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
mr.-Tjarda-Pieters.jpg
mr. Tjarda Pieters

raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-Els-Unger.jpg
mr. Els Unger

advocaat Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie