Online leergang arbeidsrecht 2024 Online leergang insolventierecht 2024 Online leergang IE 2024 Online leergang verbintenissenrecht 2024 Bekijk alles
Online leergang scheidingsrecht 2021

Webinar

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

De online leergang Scheidingsrecht bestaat uit webinars die bij uitstek relevant zijn voor uw (dagelijkse) rechtspraktijk. We hebben gekozen voor sprekers uit de rechterlijke macht en uit de praktijk zodat de leergang een grote praktische insteek heeft. De leergang Scheidingsrecht is bedoeld voor advocaten met meerdere jaren ervaring die hun kennis willen verdiepen.

De webinars zijn t/m 31 december 2022 te bekijken.

Onderwerpen

 • De positie van de juridisch adviseur
 • De scheiding
 • De scheiding en informatie
 • De scheiding en kinderen
 • De scheiding en alimentatie
 • De scheiding en huwelijksvermogensrecht
 • De scheiding en pensioen
 • Overlijden voor de scheiding
 • Voorlopige voorzieningen
 • Overzicht uitspraken: Mogelijke rechtsingangen
 • Verzoeken in de hoofdzaak
 • Ouderschapsplan
 • Echtscheiding inhoudelijk
 • Nevenverzoeken: kinderen, gezag
 • Overzicht uitspraken: Nevenvoorzieningen: kinderen, gezag
 • Nevenvoorzieningen: kinderen, hoofdverblijf
 • Verhuizen met de kinderen
 • Nevenvoorzieningen: kinderen, informatie
 • Nevenvoorziening: kinderalimentatie
 • Nevenvoorzieningen: partneralimentatie
 • Duur en einde alimentatieverplichting
 • Nevenvoorzieningen: verdelen en verrekenen
 • Over de titels en dwingend recht
 • Annotatie: Hoge Raad 10 mei 2019 | Informeel samenleven
 • Bijzondere en eenvoudige gemeenschap
 • Overzicht uitspraken: Voorhuwelijks nihilbeding?
 • Scheiding
 • Algemene leerstukken
 • Art. 1:88 BW
 • Overzicht uitspraken: Basisstelsel: Vergoedingsrechten
 • Wettelijke gemeenschap
 • Beperkte gemeenschap
 • Annotatie: Annotatie: Hoge Raad 30 maart 2012 | Schulden
 • Koude uitsluiting
 • Structuur van het alimentatiedebat
 • Onderhoudsverplichting
 • De ‘gedaanteverwisseling
 • Annotatie: Hof Den Bosch 20 december 2018 | Behoeftigheid
 • Voortdurende verplichtingen
 • Annotatie: Hoge Raad 27 maart 2020 | Voortdurende verplichtingen
 • Definitief einde bij samenwonen
 • Annotatie: AG bij Hoge Raad 8 februari 2019 | Definitief einde bij samenwonen
 • Behoeftigheid
 • Hof Arnhem - Leeuwarden 5 februari 2019 | Matiging
 • Kinder - en partneralimentatie
 • Annotatie: Hof den Haag 27 februari 2019 | Behoefte
 • Hofnorm
 • Invloed zorgregeling
 • Zorgkorting
 • Overzicht uitspraken: Overeenkomsten en verschillen KGB
 • Overzicht uitspraken: Overeenkomsten en verschillen: woonlast
 • Eigen woning
 • artikel 1:401, lid 1, 4 en 5 BW
 • artikel 1:159, lid 1 en 3 BW1.
 • Gerechtshof Den Bosch 13 december 2018 | Artikel 1:159, lid 1 en 3 BW1.
 • Annotatie: AG bij HR 18 oktober 2019 | artikel 1:159, lid 1 en 3 BW1
 • Wijziging van afspraken in een ouderschapsplan
 • Annotatie: AG bij Hoge Raad 1 augustus 2019 | Wijziging van afspraken in een ouderschapsplan
 • Annotatie: Hoge Raad 1 november 2019 | Wijziging van afspraken in een ouderschapsplan
 • Annotatie: Hoge Raad 19 maart 2021 | Wijziging van afspraken in een ouderschapsplan
 • Gronden voor wijziging
 • Overzicht uitspraken: Gronden voor wijziging
 • Aanvaardbaarheidstoets
 • Overzicht uitspraken: Aanvaardbaarheidstoets
 • Overzicht uitspraken: Ingangsdatum en terugbetaling
 • Overzicht uitspraken: Samenwonen als waren zij gehuwd
 • Gezag
 • Ouders
 • Overzicht uitspraken: Statusvoorlichting
 • Einde gezamenlijk gezag
 • IVRK
 • Opdracht aan de rechter
 • Verhuizen
 • Gezag en omgang
 • Wijzigen zorg-omgangsregeling
 • Omgang
 • Uitzondering tijdelijke aard
 • Grootouders
 • Ontzeggingsgronden 1: 377a lid 3
 • Informatie en consultatie
 • Ondertoezichtstelling
 • Ots en omgang
 • Ouderverstoting
 • Aanbevolen
 • Het convenant
 • Kinderailimentatie
 • Partneralimentatie
 • Artikel 1:160 BW De overeengekomen / wettelijke termijn van de alimentatieduur wordt niet verlengd met de periode dat de alimentatie ingevolge het hier bovenstaande bepaalde niet is betaald. het convenant Partneralimentatie
 • De echtelijke woning
 • Verdeling
 • Huwelijkse voorwaarden
 • De fiscale paragraaf
 • Vergoedingsrechten
 • Pesnsioen
 • Samenlevers
 • Overzicht uitspraken: Rechtsmacht
 • Overzicht uitspraken: Toepasselijk recht
 • Echtscheiding
 • Erkenning buitenlands huwelijk
 • Brussel II - bis
 • Bevoegdheid
 • Litispendentie
 • Toepasselijk recht
 • Erkenning echtscheiding
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Ouderlijke verantwoordelijkheid
 • Alimentatie
 • Agenda 1. Partnerbegrip 2. Huwelijksvermogensrecht (en wijzigingen m.i.v. 2018: fiscale aspecten) 3. Huwelijksvermogensrecht en schenkbelasting 4. TBS en Aanmerkelijk belang 5. Eigen woning 6. Alimentatie
 • Partnerbegrip
 • Casus
 • Fiscale aspecten
 • Vergoedingsvorderingen
 • Verrekenbeding
 • Huwelijk en schenking
 • Gemeenschap van goederen en schenking
 • Schenking
 • Periodiek verrekenbedingen
 • Finaal verrekenbedingen
 • Schenking einde van de relatie
 • TBS en AB
 • Uitdeling in het kader van echtscheiding
 • Bij wie is de rente aftrekbaar?
 • Bestaande EWS en echtscheiding
 • Afkoop
 • Verrekening lijfrente
 • Vechtscheidingen
 • Familieprocesrecht
 • Internationale rechtsmacht bij echtscheiding
 • Verzoekschrift
 • Eenzijdig verzoek echtscheiding
 • Betekening
 • Gemeenschappelijk verzoek
 • Geregistreerd partnerschap
 • Mediation
 • Nevenvoorzieningen
 • Annotatie: Hoge Raad 9 april 1999 | Band echtscheiding en nevenvoorzieningen
 • Annotatie: Hoge Raad 13 april 2012 | Nevenvoorzieningen
 • Overzicht uitspraken: Voorlopige voorzieningen
 • Overzicht uitspraken: Provisionele voorzieningen
 • Verzoekschriftprocedure
 • Verplichte procesvertegenwoordiging
 • Indienen van stukken
 • Wijziging verzoek
 • Uitspraak en beschikking
 • Werking beschikking
 • Procespositie minderjarige
 • Horen van kinderen
 • Bijzondere curator
 • Hoger Beroep
 • Hoger beroep
 • Tussen - of eindbeschikking
 • Appeltermijn
 • Grievenstelsel
 • Devolutieve werking
 • Incidenteel appel
 • Procedure na verwijzing door HR
Spreker(s)

mr. dr. Hanneke Ackermans

senior raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch

mr. Liesbeth de Beij

raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch