Online cursus leergang scheidingsrecht

PO punt(en): 44

Kosten: € 1500,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 13-04-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

dinsdag 13-04-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

De leergang Scheidingsrecht bestaat uit zeven dagcursussen met de meest voorkomende onderwerpen die bij uitstek relevant zijn voor uw (dagelijkse) rechtspraktijk. We hebben gekozen voor sprekers uit de rechterlijke macht en uit de praktijk zodat de leergang een grote praktische insteek heeft. De leergang Scheidingsrecht is bedoeld voor advocaten met meerdere jaren ervaring die hun kennis willen verdiepen.


DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Aanmelden

Programma

Voorlopige voorzieningen, wijzigen testamenten en verzoek in hoofdzaak | de… (webinar)

mr. Koert Boshouwers

dinsdag 13-04-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De positie van de juridisch adviseur
 • De scheiding
 • De scheiding en informatie
 • De scheiding en kinderen
 • De scheiding en alimentatie
 • De scheiding en huwelijksvermogensrecht
 • De scheiding en pensioen
 • Overlijden voor de scheiding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Voorlopige voorzieningen, wijzigen testamenten en verzoek in hoofdzaak | de… (webinar)

mr. Koert Boshouwers

dinsdag 13-04-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Voorlopige voorzieningen
 • Overzicht uitspraken: Mogelijke rechtsingangen
  • Limitatieve opsomming
  • Geldigheidsduur van de voorlopige voorzieningen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Voorlopige voorzieningen, wijzigen testamenten en verzoek in hoofdzaak | de… (webinar)

mr. Judith Louwinger-Rijk

dinsdag 13-04-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verzoeken in de hoofdzaak
 • Ouderschapsplan
 • Echtscheiding inhoudelijk
 • Nevenverzoeken: kinderen, gezag
 • Overzicht uitspraken: Nevenvoorzieningen: kinderen, gezag
 • Nevenvoorzieningen: kinderen, hoofdverblijf
  • Verhuizen met de kinderen
 • Verhuizen met de kinderen
 • Nevenvoorzieningen: kinderen, informatie
 • Nevenvoorziening: kinderalimentatie
 • Nevenvoorzieningen: partneralimentatie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Voorlopige voorzieningen, wijzigen testamenten en verzoek in hoofdzaak | de… (webinar)

mr. Judith Louwinger-Rijk

dinsdag 13-04-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Nevenvoorzieningen: partneralimentatie
 • Duur en einde alimentatieverplichting
 • Nevenvoorzieningen: verdelen en verrekenen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht en relatievermogensrecht | deel 1 (webinar)

prof. mr. Freek Schols

donderdag 29-04-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Over de titels en dwingend recht
 • Annotatie: Hoge Raad 10 mei 2019 | Informeel samenleven
 • Bijzondere en eenvoudige gemeenschap
 • Overzicht uitspraken: Voorhuwelijks nihilbeding?
 • Scheiding
 • Algemene leerstukken
 • Art. 1:88 BW
 • Overzicht uitspraken: Basisstelsel: Vergoedingsrechten
 • Wettelijke gemeenschap
 • Beperkte gemeenschap
 • Annotatie: Annotatie: Hoge Raad 30 maart 2012 | Schulden
  • Beperking verhaal

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht en relatievermogensrecht | deel 2 (webinar)

prof. mr. Freek Schols

donderdag 29-04-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wettelijke gemeenschap
 • Beperkte gemeenschap
 • Scheiding

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht en relatievermogensrecht | deel 3 (webinar)

prof. mr. Freek Schols

donderdag 29-04-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Algemene leerstukken
 • Art. 1:88 BW
 • Overzicht uitspraken: Basisstelsel: Vergoedingsrechten
 • Koude uitsluiting

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht en relatievermogensrecht | deel 4 (webinar)

prof. mr. Freek Schols

donderdag 29-04-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Alimentatie | Structuur van het alimentatiedebat | Onderhoudsverplichting |… (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 12-05-2021 | 09:30 uur - 11:30 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Structuur van het alimentatiedebat
 • Onderhoudsverplichting
  • Onderhoudsplicht ouders
  • Onderhoudsplicht stiefouders
  • Onderhoudsplicht verwekker
  • Onderhoudsplicht ‘ander’ met gezag
 • De ‘gedaanteverwisseling
 • Onderhoudsverplichting
  • Passieve samenloop
 • Annotatie: Hof Den Bosch 20 december 2018 | Behoeftigheid
 • Onderhoudsverplichting
 • Voortdurende verplichtingen
 • Annotatie: Hoge Raad 27 maart 2020 | Voortdurende verplichtingen
 • Definitief einde bij samenwonen
 • Annotatie: AG bij Hoge Raad 8 februari 2019 | Definitief einde bij samenwonen
 • Onderhoudsverplichting
 • Behoeftigheid
 • Hof Arnhem - Leeuwarden 5 februari 2019 | Matiging
 • Onderhoudsverplichting
 • Kinder - en partneralimentatie
 • Annotatie: Hof den Haag 27 februari 2019 | Behoefte
 • Hofnorm

Lees meer

sluiten -

meer info +

Alimentatie | Overzicht uitspraken: Overeenkomsten en verschillen: tekort K… (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 12-05-2021 | 11:45 uur - 12:45 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Invloed zorgregeling
 • Zorgkorting
 • Overzicht uitspraken: Overeenkomsten en verschillen KGB
 • Overzicht uitspraken: Overeenkomsten en verschillen: woonlast
 • Eigen woning

Lees meer

sluiten -

meer info +

Alimentatie | Aanvaardbaarheidstoets | Gronden voor wijziging | Wijziging v… (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 12-05-2021 | 13:30 uur - 15:30 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • artikel 1:401, lid 1, 4 en 5 BW
 • artikel 1:159, lid 1 en 3 BW1.
 • Gerechtshof Den Bosch 13 december 2018 | Artikel 1:159, lid 1 en 3 BW1.
 • Annotatie: AG bij HR 18 oktober 2019 | artikel 1:159, lid 1 en 3 BW1
 • Wijziging van afspraken in een ouderschapsplan
 • Annotatie: AG bij Hoge Raad 1 augustus 2019 | Wijziging van afspraken in een ouderschapsplan
 • Annotatie: Hoge Raad 1 november 2019 | Wijziging van afspraken in een ouderschapsplan
 • Annotatie: Hoge Raad 19 maart 2021 | Wijziging van afspraken in een ouderschapsplan
 • Gronden voor wijziging
 • Overzicht uitspraken: Gronden voor wijziging
 • Aanvaardbaarheidstoets
 • Overzicht uitspraken: Aanvaardbaarheidstoets

Lees meer

sluiten -

meer info +

Alimentatie | Samenwonen als waren zij gehuwd | Ingangsdatum en terugbetali… (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 12-05-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Ingangsdatum en terugbetaling
 • Overzicht uitspraken: Samenwonen als waren zij gehuwd

Lees meer

sluiten -

meer info +

Gezag, omgang en convenanten | deel 1 (webinar)

mr. Liesbeth de Beij

dinsdag 29-06-2021 | 09:00 uur - 11:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Gezag
 • Ouders
 • Overzicht uitspraken: Statusvoorlichting
 • Einde gezamenlijk gezag
 • IVRK
 • Opdracht aan de rechter
 • Verhuizen
 • Gezag en omgang
 • Wijzigen zorg-omgangsregeling
 • Omgang
 • Uitzondering tijdelijke aard
 • Grootouders
 • Ontzeggingsgronden 1: 377a lid 3

sluiten -

meer info +

Gezag, omgang en convenanten | deel 2 (webinar)

mr. Liesbeth de Beij

dinsdag 29-06-2021 | 11:15 uur - 12:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Informatie en consultatie
 • Ondertoezichtstelling
 • Ots en omgang
 • Ouderverstoting
 • Aanbevolen

sluiten -

meer info +

Gezag, omgang en convenanten | deel 3 (webinar)

mr. Koert Boshouwers

dinsdag 29-06-2021 | 13:00 uur - 15:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Het convenant
 • Kinderailimentatie
 • Partneralimentatie
 • Artikel 1:160 BW De overeengekomen / wettelijke termijn van de alimentatieduur wordt niet verlengd met de periode dat de alimentatie ingevolge het hier bovenstaande bepaalde niet is betaald. het convenant Partneralimentatie

sluiten -

meer info +

Gezag, omgang en convenanten | deel 4 (webinar)

mr. Koert Boshouwers

dinsdag 29-06-2021 | 15:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De echtelijke woning
 • Verdeling
 • Huwelijkse voorwaarden
 • De fiscale paragraaf
 • Vergoedingsrechten
 • Pesnsioen

sluiten -

meer info +

Gezag, omgang en convenanten | deel 5 (webinar)

mr. Koert Boshouwers

dinsdag 29-06-2021 | 17:30 uur - 18:30 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Samenlevers

sluiten -

meer info +

Internationaal privaatrecht | deel 1 (webinar)

mr. dr. Jan-Ger Knot

donderdag 30-09-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Onder welke voorwaarden wordt een buiten Nederland gesloten huwelijk in Nederland erkend?
 • In welke gevallen is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van een internationaal echtscheidingsverzoek?
 • Wanneer is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van daarmee samenhangende nevenverzoeken?
 • Welk recht past de Nederlandse rechter toe bij de beoordeling van de echtscheiding, de verdeling van de huwelijksboedel, kwesties van ouderlijke verantwoordelijkheid (gezag en omgang) en de kinder- en partneralimentatie?

sluiten -

meer info +

Internationaal privaatrecht | deel 2 (webinar)

mr. dr. Jan-Ger Knot

donderdag 30-09-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Vervolg deel 1:

 • Onder welke voorwaarden wordt een buiten Nederland gesloten huwelijk in Nederland erkend?
 • In welke gevallen is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van een internationaal echtscheidingsverzoek?
 • Wanneer is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van daarmee samenhangende nevenverzoeken?
 • Welk recht past de Nederlandse rechter toe bij de beoordeling van de echtscheiding, de verdeling van de huwelijksboedel, kwesties van ouderlijke verantwoordelijkheid (gezag en omgang) en de kinder- en partneralimentatie?

sluiten -

meer info +

Internationaal privaatrecht | deel 3 (webinar)

mr. dr. Jan-Ger Knot

donderdag 30-09-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Vervolg deel 2:

 • Onder welke voorwaarden wordt een buiten Nederland gesloten huwelijk in Nederland erkend?
 • In welke gevallen is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van een internationaal echtscheidingsverzoek?
 • Wanneer is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van daarmee samenhangende nevenverzoeken?
 • Welk recht past de Nederlandse rechter toe bij de beoordeling van de echtscheiding, de verdeling van de huwelijksboedel, kwesties van ouderlijke verantwoordelijkheid (gezag en omgang) en de kinder- en partneralimentatie?

sluiten -

meer info +

Internationaal privaatrecht | deel 4 (webinar)

mr. dr. Jan-Ger Knot

donderdag 30-09-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Vervolg deel 3:

 • Onder welke voorwaarden wordt een buiten Nederland gesloten huwelijk in Nederland erkend?
 • In welke gevallen is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van een internationaal echtscheidingsverzoek?
 • Wanneer is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van daarmee samenhangende nevenverzoeken?
 • Welk recht past de Nederlandse rechter toe bij de beoordeling van de echtscheiding, de verdeling van de huwelijksboedel, kwesties van ouderlijke verantwoordelijkheid (gezag en omgang) en de kinder- en partneralimentatie?

sluiten -

meer info +

Fiscale aspecten van scheiden | deel 1 (webinar)

prof. mr. Inge van Vijfeijken

donderdag 18-11-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Het partnerbegrip. Dit fiscale begrip is van belang voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting.
 • De gevolgen van echtscheiding en de eigen woning. Deze materie heeft tot veel jurisprudentie geleid waaruit blijkt dat er eenvoudig renteaftrek tussen wal en schip kan vallen
 • Alimentatie en afkoopsommen. Van belang is het antwoord op de vraag of een betaling tussen ex-partners als alimentatie of een afkoopsom daarvan kan worden aangemerkt. Alleen in dat geval vindt aftrek en heffing plaats

sluiten -

meer info +

Fiscale aspecten van scheiden | deel 2 (webinar)

prof. mr. Inge van Vijfeijken

donderdag 18-11-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Vervolg deel 1:

 • Het partnerbegrip. Dit fiscale begrip is van belang voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting.
 • De gevolgen van echtscheiding en de eigen woning. Deze materie heeft tot veel jurisprudentie geleid waaruit blijkt dat er eenvoudig renteaftrek tussen wal en schip kan vallen
 • Alimentatie en afkoopsommen. Van belang is het antwoord op de vraag of een betaling tussen ex-partners als alimentatie of een afkoopsom daarvan kan worden aangemerkt. Alleen in dat geval vindt aftrek en heffing plaats

sluiten -

meer info +

Fiscale aspecten van scheiden | deel 3 (webinar)

prof. mr. Inge van Vijfeijken

donderdag 18-11-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Vervolg deel 2:

 • Het partnerbegrip. Dit fiscale begrip is van belang voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting.
 • De gevolgen van echtscheiding en de eigen woning. Deze materie heeft tot veel jurisprudentie geleid waaruit blijkt dat er eenvoudig renteaftrek tussen wal en schip kan vallen
 • Alimentatie en afkoopsommen. Van belang is het antwoord op de vraag of een betaling tussen ex-partners als alimentatie of een afkoopsom daarvan kan worden aangemerkt. Alleen in dat geval vindt aftrek en heffing plaats

sluiten -

meer info +

Fiscale aspecten van scheiden | deel 4 (webinar)

prof. mr. Inge van Vijfeijken

donderdag 18-11-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

Vervolg deel 3:

 • Het partnerbegrip. Dit fiscale begrip is van belang voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting.
 • De gevolgen van echtscheiding en de eigen woning. Deze materie heeft tot veel jurisprudentie geleid waaruit blijkt dat er eenvoudig renteaftrek tussen wal en schip kan vallen
 • Alimentatie en afkoopsommen. Van belang is het antwoord op de vraag of een betaling tussen ex-partners als alimentatie of een afkoopsom daarvan kan worden aangemerkt. Alleen in dat geval vindt aftrek en heffing plaats

sluiten -

meer info +

Procesrecht | deel 1 (webinar)

mr. dr. Hanneke Ackermans | mr. Toine de Bie

dinsdag 30-11-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

Procesrecht | deel 2 (webinar)

mr. dr. Hanneke Ackermans | mr. Toine de Bie

dinsdag 30-11-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Procesrecht | deel 3 (webinar)

mr. dr. Hanneke Ackermans | mr. Toine de Bie

dinsdag 30-11-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Eigen werkplek

Procesrecht | deel 4 (webinar)

mr. dr. Hanneke Ackermans | mr. Toine de Bie

dinsdag 30-11-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Spreker(s)

mr.-dr.Hanneke-Ackermans.jpg
mr. dr. Hanneke Ackermans

senior raadsheer Gerechtshof 's Hertogenbosch

Bekijk profiel
mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. Liesbeth de Beij

raadsheer Gerechtshof 's Hertogenbosch

Bekijk profiel
mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
Koert-Boshouwers.jpg
mr. Koert Boshouwers

advocaat Hanssen Spronk Familierecht Advocaten en Mediators

Bekijk profiel
Jan-Bram-de-Groot.jpg
mr. Jan Bram de Groot

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
Jan-Ger-Knot-doek.jpg
mr. dr. Jan-Ger Knot

raadsheer in opleiding Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, docent Rijksuniversiteit Groningen

Bekijk profiel
mr.-Judith-Louwinger-Rijk_doek-.jpg
mr. Judith Louwinger-Rijk

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, Lid adviescommissie voor vreemdelingenzaken

Bekijk profiel
prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit

Bekijk profiel

Jurisprudentie