Online leergang scheidingsrecht 2021

PO punt(en): 44

Kosten: € 1500,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

De online leergang Scheidingsrecht bestaat uit webinars die bij uitstek relevant zijn voor uw (dagelijkse) rechtspraktijk. We hebben gekozen voor sprekers uit de rechterlijke macht en uit de praktijk zodat de leergang een grote praktische insteek heeft. De leergang Scheidingsrecht is bedoeld voor advocaten met meerdere jaren ervaring die hun kennis willen verdiepen.

De webinars zijn t/m 31 december 2022 te bekijken.

Aanmelden

Programma

Voorlopige voorzieningen, wijzigen testamenten en verzoek in hoofdzaak | de... (webinar)

mr. Koert Boshouwers

dinsdag 13-04-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De positie van de juridisch adviseur
 • De scheiding
 • De scheiding en informatie
 • De scheiding en kinderen
 • De scheiding en alimentatie
 • De scheiding en huwelijksvermogensrecht
 • De scheiding en pensioen
 • Overlijden voor de scheiding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Voorlopige voorzieningen, wijzigen testamenten en verzoek in hoofdzaak | de... (webinar)

mr. Koert Boshouwers

dinsdag 13-04-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Voorlopige voorzieningen
 • Overzicht uitspraken: Mogelijke rechtsingangen
  • Limitatieve opsomming
  • Geldigheidsduur van de voorlopige voorzieningen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Voorlopige voorzieningen, wijzigen testamenten en verzoek in hoofdzaak | de... (webinar)

mr. Judith Louwinger-Rijk

dinsdag 13-04-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verzoeken in de hoofdzaak
 • Ouderschapsplan
 • Echtscheiding inhoudelijk
 • Nevenverzoeken: kinderen, gezag
 • Overzicht uitspraken: Nevenvoorzieningen: kinderen, gezag
 • Nevenvoorzieningen: kinderen, hoofdverblijf
  • Verhuizen met de kinderen
 • Verhuizen met de kinderen
 • Nevenvoorzieningen: kinderen, informatie
 • Nevenvoorziening: kinderalimentatie
 • Nevenvoorzieningen: partneralimentatie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Voorlopige voorzieningen, wijzigen testamenten en verzoek in hoofdzaak | de... (webinar)

mr. Judith Louwinger-Rijk

dinsdag 13-04-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Nevenvoorzieningen: partneralimentatie
 • Duur en einde alimentatieverplichting
 • Nevenvoorzieningen: verdelen en verrekenen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht en relatievermogensrecht | deel 1 (webinar)

prof. mr. Freek Schols

donderdag 29-04-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Over de titels en dwingend recht
 • Annotatie: Hoge Raad 10 mei 2019 | Informeel samenleven
 • Bijzondere en eenvoudige gemeenschap
 • Overzicht uitspraken: Voorhuwelijks nihilbeding?
 • Scheiding
 • Algemene leerstukken
 • Art. 1:88 BW
 • Overzicht uitspraken: Basisstelsel: Vergoedingsrechten
 • Wettelijke gemeenschap
 • Beperkte gemeenschap
 • Annotatie: Annotatie: Hoge Raad 30 maart 2012 | Schulden
  • Beperking verhaal

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht en relatievermogensrecht | deel 2 (webinar)

prof. mr. Freek Schols

donderdag 29-04-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wettelijke gemeenschap
 • Beperkte gemeenschap
 • Scheiding

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht en relatievermogensrecht | deel 3 (webinar)

prof. mr. Freek Schols

donderdag 29-04-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Algemene leerstukken
 • Art. 1:88 BW
 • Overzicht uitspraken: Basisstelsel: Vergoedingsrechten
 • Koude uitsluiting

sluiten -

meer info +

Huwelijksvermogensrecht en relatievermogensrecht | deel 4 (webinar)

prof. mr. Freek Schols

donderdag 29-04-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

April 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Alimentatie | Structuur van het alimentatiedebat | Onderhoudsverplichting |... (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 12-05-2021 | 09:30 uur - 11:30 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Structuur van het alimentatiedebat
 • Onderhoudsverplichting
  • Onderhoudsplicht ouders
  • Onderhoudsplicht stiefouders
  • Onderhoudsplicht verwekker
  • Onderhoudsplicht ‘ander’ met gezag
 • De ‘gedaanteverwisseling
 • Onderhoudsverplichting
  • Passieve samenloop
 • Annotatie: Hof Den Bosch 20 december 2018 | Behoeftigheid
 • Onderhoudsverplichting
 • Voortdurende verplichtingen
 • Annotatie: Hoge Raad 27 maart 2020 | Voortdurende verplichtingen
 • Definitief einde bij samenwonen
 • Annotatie: AG bij Hoge Raad 8 februari 2019 | Definitief einde bij samenwonen
 • Onderhoudsverplichting
 • Behoeftigheid
 • Hof Arnhem - Leeuwarden 5 februari 2019 | Matiging
 • Onderhoudsverplichting
 • Kinder - en partneralimentatie
 • Annotatie: Hof den Haag 27 februari 2019 | Behoefte
 • Hofnorm

Lees meer

sluiten -

meer info +

Alimentatie | Overzicht uitspraken: Overeenkomsten en verschillen: tekort K... (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 12-05-2021 | 11:45 uur - 12:45 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Invloed zorgregeling
 • Zorgkorting
 • Overzicht uitspraken: Overeenkomsten en verschillen KGB
 • Overzicht uitspraken: Overeenkomsten en verschillen: woonlast
 • Eigen woning

Lees meer

sluiten -

meer info +

Alimentatie | Aanvaardbaarheidstoets | Gronden voor wijziging | Wijziging v... (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 12-05-2021 | 13:30 uur - 15:30 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • artikel 1:401, lid 1, 4 en 5 BW
 • artikel 1:159, lid 1 en 3 BW1.
 • Gerechtshof Den Bosch 13 december 2018 | Artikel 1:159, lid 1 en 3 BW1.
 • Annotatie: AG bij HR 18 oktober 2019 | artikel 1:159, lid 1 en 3 BW1
 • Wijziging van afspraken in een ouderschapsplan
 • Annotatie: AG bij Hoge Raad 1 augustus 2019 | Wijziging van afspraken in een ouderschapsplan
 • Annotatie: Hoge Raad 1 november 2019 | Wijziging van afspraken in een ouderschapsplan
 • Annotatie: Hoge Raad 19 maart 2021 | Wijziging van afspraken in een ouderschapsplan
 • Gronden voor wijziging
 • Overzicht uitspraken: Gronden voor wijziging
 • Aanvaardbaarheidstoets
 • Overzicht uitspraken: Aanvaardbaarheidstoets

Lees meer

sluiten -

meer info +

Alimentatie | Samenwonen als waren zij gehuwd | Ingangsdatum en terugbetali... (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 12-05-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Mei 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Ingangsdatum en terugbetaling
 • Overzicht uitspraken: Samenwonen als waren zij gehuwd

Lees meer

sluiten -

meer info +

Gezag, omgang en convenanten | deel 1 (webinar)

mr. Liesbeth de Beij

dinsdag 29-06-2021 | 09:00 uur - 11:00 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Gezag
 • Ouders
 • Overzicht uitspraken: Statusvoorlichting
 • Einde gezamenlijk gezag
 • IVRK
 • Opdracht aan de rechter
 • Verhuizen
 • Gezag en omgang
 • Wijzigen zorg-omgangsregeling
 • Omgang
 • Uitzondering tijdelijke aard
 • Grootouders
 • Ontzeggingsgronden 1: 377a lid 3

sluiten -

meer info +

Gezag, omgang en convenanten | deel 2 (webinar)

mr. Liesbeth de Beij

dinsdag 29-06-2021 | 11:15 uur - 12:15 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Informatie en consultatie
 • Ondertoezichtstelling
 • Ots en omgang
 • Ouderverstoting
 • Aanbevolen

sluiten -

meer info +

Gezag, omgang en convenanten | deel 3 (webinar)

mr. Koert Boshouwers

dinsdag 29-06-2021 | 13:00 uur - 15:00 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Het convenant
 • Kinderailimentatie
 • Partneralimentatie
 • Artikel 1:160 BW De overeengekomen / wettelijke termijn van de alimentatieduur wordt niet verlengd met de periode dat de alimentatie ingevolge het hier bovenstaande bepaalde niet is betaald. het convenant Partneralimentatie

sluiten -

meer info +

Gezag, omgang en convenanten | deel 4 (webinar)

mr. Koert Boshouwers

dinsdag 29-06-2021 | 15:15 uur - 17:15 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De echtelijke woning
 • Verdeling
 • Huwelijkse voorwaarden
 • De fiscale paragraaf
 • Vergoedingsrechten
 • Pesnsioen

sluiten -

meer info +

Gezag, omgang en convenanten | deel 5 (webinar)

mr. Koert Boshouwers

dinsdag 29-06-2021 | 17:30 uur - 18:30 uur

Juni 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Samenlevers

sluiten -

meer info +

Internationaal privaatrecht | deel 1 (webinar)

mr. dr. Jan-Ger Knot

donderdag 30-09-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Rechtsmacht
 • Overzicht uitspraken: Toepasselijk recht
 • Echtscheiding
 • Erkenning buitenlands huwelijk
 • Brussel II - bis
 • Bevoegdheid
 • Litispendentie
 • Toepasselijk recht
 • Erkenning echtscheiding

sluiten -

meer info +

Internationaal privaatrecht | deel 2 (webinar)

mr. dr. Jan-Ger Knot

donderdag 30-09-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Huwelijksvermogensrecht
  • Accessoire bevoegdheid
  • Bevoegdheid in andere gevallen

sluiten -

meer info +

Internationaal privaatrecht | deel 3 (webinar)

mr. dr. Jan-Ger Knot

donderdag 30-09-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ouderlijke verantwoordelijkheid
  • Brussel II - bis
  • Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996
  • Bevoegdheid
  • Toepasselijk recht

sluiten -

meer info +

Internationaal privaatrecht | deel 4 (webinar)

mr. dr. Jan-Ger Knot

donderdag 30-09-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Alimentatie
  • Bevoegdheid
  • Toepasselijk recht
  • Rechtskeuze
  • Partneralimentatie
  • Kinderalimentatie

sluiten -

meer info +

Fiscale aspecten van scheiden | deel 1 (webinar)

mr. dr. Nicole Gubbels

donderdag 18-11-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Agenda 1. Partnerbegrip 2. Huwelijksvermogensrecht (en wijzigingen m.i.v. 2018: fiscale aspecten) 3. Huwelijksvermogensrecht en schenkbelasting 4. TBS en Aanmerkelijk belang 5. Eigen woning 6. Alimentatie
 • Partnerbegrip
 • Casus
 • Fiscale aspecten
 • Vergoedingsvorderingen
 • Verrekenbeding

sluiten -

meer info +

Fiscale aspecten van scheiden | deel 2 (webinar)

mr. dr. Nicole Gubbels

donderdag 18-11-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Huwelijk en schenking
 • Gemeenschap van goederen en schenking
 • Schenking
 • Periodiek verrekenbedingen
 • Finaal verrekenbedingen
 • Schenking einde van de relatie

sluiten -

meer info +

Fiscale aspecten van scheiden | deel 3 (webinar)

mr. dr. Nicole Gubbels

donderdag 18-11-2021 | 14:00 uur - 15:00 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • TBS en AB
 • Uitdeling in het kader van echtscheiding

sluiten -

meer info +

Fiscale aspecten van scheiden | deel 4 (webinar)

mr. dr. Nicole Gubbels

donderdag 18-11-2021 | 15:15 uur - 17:15 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Eigen woning
 • Bij wie is de rente aftrekbaar?
 • Bestaande EWS en echtscheiding
 • Alimentatie
 • Afkoop
 • Verrekening lijfrente

sluiten -

meer info +

De echtscheidingsprocedure (webinar)

mr. dr. Hanneke Ackermans

dinsdag 30-11-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Vechtscheidingen
 • Familieprocesrecht
 • Ouderverstoting
 • Internationale rechtsmacht bij echtscheiding
 • Verzoekschrift
 • Ouderschapsplan
 • Eenzijdig verzoek echtscheiding
 • Betekening
 • Gemeenschappelijk verzoek
 • Geregistreerd partnerschap
 • Mediation
 • Nevenvoorzieningen
 • Annotatie: Hoge Raad 9 april 1999 | Band echtscheiding en nevenvoorzieningen
 • Annotatie: Hoge Raad 13 april 2012 | Nevenvoorzieningen

sluiten -

meer info +

Voorlopige voorzieningen | Provisionele voorziening (webinar)

mr. dr. Hanneke Ackermans

dinsdag 30-11-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Voorlopige voorzieningen
 • Overzicht uitspraken: Provisionele voorzieningen

sluiten -

meer info +

Verzoekschriftprocedure | Verplichte procesvertegenwoordiging | Indienen va... (webinar)

mr. Toine de Bie

dinsdag 30-11-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verzoekschriftprocedure
 • Verplichte procesvertegenwoordiging
 • Indienen van stukken
 • Wijziging verzoek
 • Uitspraak en beschikking
 • Werking beschikking
 • Procespositie minderjarige
 • Horen van kinderen
 • Bijzondere curator
 • Hoger Beroep

sluiten -

meer info +

Hoger beroep | Tussen - of eindbeschikking | Appeltermijn (webinar)

mr. Toine de Bie

dinsdag 30-11-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Hoger beroep
 • Tussen - of eindbeschikking
 • Appeltermijn
 • Grievenstelsel
 • Devolutieve werking
 • Incidenteel appel
 • Procedure na verwijzing door HR

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Hanneke-Ackermans-DOEK-01.jpeg
mr. dr. Hanneke Ackermans

senior raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Bekijk profiel
mr.-Liesbeth-de-Breij-LI01.jpg
mr. Liesbeth de Beij

raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Bekijk profiel
mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
Koert-Boshouwers.jpg
mr. Koert Boshouwers

advocaat Lanen en Standhardt Advocaten

Bekijk profiel
Jan-Bram-de-Groot.jpg
mr. Jan Bram de Groot

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Nicole Gubbels

docent Tilburg University, economics and management

Bekijk profiel
Jan-Ger-Knot-doek.jpg
mr. dr. Jan-Ger Knot

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, docent Rijksuniversiteit Groningen

Bekijk profiel
mr.-Judith-Louwinger-Rijk_doek-.jpg
mr. Judith Louwinger-Rijk

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, Lid adviescommissie voor vreemdelingenzaken

Bekijk profiel
prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit

Bekijk profiel

Jurisprudentie