Online leergang arbeidsrecht

PO punt(en): 60

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten, Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Arbeidsrecht

De belangrijkste onderwerpen in het arbeidsrecht worden door specialisten praktisch besproken. Verder wordt u in 8 uren op de hoogte gebracht van de allerlaatste actuele ontwikkelingen.
De sprekers zijn geselecteerd op academische kwaliteit en op de kennis vanuit de praktijk. We hebben gekozen voor sprekers uit de rechterlijke macht, advocatuur, bedrijfsleven en organisaties.
De cursusonderwerpen zijn vastgesteld op basis van getoetste cursusbehoeften. Alle webinars voldoen aan de eisen van de NOVA. Na elk webinar is er conform de Verordening op de Advocatuur van de NOvA een toets. Na succesvolle afronding wordt per onderwerp een studiepunt toegekend.

Deze leergang is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand en biedt toegang tot de specialisatie arbeidsrecht. Na het volgen van de volledige leergang kunt u zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand, specialisatie Arbeidsrecht.

Aanmelden

Programma

De transitievergoeding | Een jurisprudentie overzicht (webinar)

mr. Margriet van der Velden - Rijnsburger

woensdag 20-10-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 30 maart 2018 | TV bij ontslag op staande voet
 • Annotatie: Hoge Raad 17 juli 2020 | Einddatum onterecht OOSV
 • Annotatie: HR 8 februari 2019 | Een andere toets
 • Annotatie: Hoge Raad 25 januari 2019 | TV bij herstel van de aok
 • Annotatie: Rechtbank Midden-Nederland 11 april 2018 | TV bij ontbindende voorwaarde
 • Annotatie: Hoge Raad 14 september 2018 | Gedeeltelijke TV

Lees meer

sluiten -

meer info +

De transitievergoeding | Duur dienstverband | Hoogte | Componenten | Wissel... (webinar)

mr. Margriet van der Velden - Rijnsburger

woensdag 20-10-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Tweeledig doel
 • Artikel 7:673 BW
 • EVHN
 • Duur dienstverband
 • Hoogte
 • Naar rato
 • Componenten
 • Wisselende arbeidsduur
 • Aftrek scholingskosten
 • CAO voorziening

Lees meer

sluiten -

meer info +

Verdieping de zieke werknemer | Ziektebegrip | Loonbetaling | Re – integrat... (webinar)

mr. Peter Jansen

woensdag 09-02-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Ziektebegrip
 • Overzicht uitspraken: Loonbetaling
 • Overzicht uitspraken: Re - integratie
 • Overzicht uitspraken: Loonsanctie werkgever
 • Overzicht uitspraken: Loonsanctie Uwv

Lees meer

sluiten -

meer info +

Verdieping de zieke werknemer | Opzegverbod | Ontslag op staande voet | Ern... (webinar)

mr. Peter Jansen

woensdag 09-02-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Opzegverbod
 • Overzicht uitspraken: Ontbinding
 • Overzicht uitspraken: Ontslag op staande voet
 • Overzicht uitspraken: Ernstige verwijtbaarheid
 • Einde van rechtswege
 • Overzicht uitspraken: Slapend dienstverband

Lees meer

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | deel 1 (onderdeel basisopleiding)

mr. Ben van Meurs

dinsdag 15-02-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Plaatsbepaling
 • Overzicht uitspraken: Ziekte
 • Overzicht uitspraken: Ziekmelding
 • Overzicht uitspraken: Loonbetaling bij ziekte

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | deel 2 (onderdeel basisopleiding)

mr. Ben van Meurs

dinsdag 15-02-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Loonvordering
 • Overzicht uitspraken: Re -integratie
 • Overzicht uitspraken: Beëindiging arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Slapend dienstverband
 • Varia

sluiten -

meer info +

De zieke werknemer en sociale zekerheid | Plaatsbepaling | Relatie inkomens... (onderdeel basisopleiding)

mr. Ben van Meurs

dinsdag 15-02-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Plaatsbepaling
 • Relatie inkomensvoorz. bij ziekte
 • Uitkeringsrecht ZW
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Uitkeringsrecht WIA
 • Soort uitkering
 • Overzicht uitspraken: Benadelingshandeling ZW
 • Eigenrisicodrager
 • No -riskpolis

Lees meer

sluiten -

meer info +

Ontslagvolgorde en afspiegeling (webinar)

mr. Muriël Nolet | mr. Els Unger

donderdag 17-02-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Redenen
 • Noodzaak
 • Wet melding collectief ontslag
 • Doel WMCO
 • Ontslagvolgorde
 • Uitwisselbare functies
 • Afspiegeling
 • Onmisbare werknemer

sluiten -

meer info +

Herplaatsing en overgang van onderneming (webinar)

mr. Muriël Nolet | mr. Els Unger

donderdag 17-02-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Herplaatsing
  • Passende functie
  • Volgorde herplaatsing
  • Rol werkgever
  • Ruimte werkgever
 • Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28 februari 2019 | Werknemer geschikt
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 augustus 2019 | Reikwijdte herplaatsingsplicht
 • Overzicht uitspraken: Moment beoordeling herplaatsingsplicht
 • Overgang van onderneming
  • Bescherming
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 16 september 2021 | Ontslag wegens ovo
 • Ontslag wegens ETO - reden
 • Overzicht uitspraken: Harmonisatie na ovo

Lees meer

sluiten -

meer info +

CAO | Relevantie cao in arbeidsgeschillen | Werking cao | Gebondenheid | Co... (webinar)

mr. Els Unger

donderdag 24-02-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Relevantie cao in arbeidsgeschillen
 • Werking cao
 • Gebondenheid aan cao
 • Contractuele gebondenheid
 • Incorporatiebeding
 • Nawerking

Lees meer

sluiten -

meer info +

CAO | Procedure AVV | Meerderheidsvereiste | Dispensatie van AVV | Uitleg c... (webinar)

mr. Els Unger

donderdag 24-02-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Procedure AVV
  • Dispensatie
 • Meerderheidsvereiste
 • Dispensatie van avv
 • Uitleg cao-bepalingen
  • Cao-norm

Lees meer

sluiten -

meer info +

Collectief ontslagrecht | Ontslag bedrijfseconomische redenen | Wet melding... (webinar)

mr. Els Unger

donderdag 24-02-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ontslag bedrijfseconomische redenen
 • Wet melding collectief ontslag
 • Ontslagvolgorde
 • Uitwisselbare
 • Afspiegeling

sluiten -

meer info +

Collectief ontslagrecht | Herplaatsing | Stoelendansmethode (webinar)

mr. Els Unger

donderdag 24-02-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Herplaatsing
 • Rol werkgever
 • Stoelendansmethode

sluiten -

meer info +

Ontslag op staande voet | Dringend | Onverwijld |Fixatie ontslaggrond | Sam... (webinar)

mr. Tjarda Pieters

dinsdag 01-03-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Daden, gedragingen, eigenschappen werknemer
 • Dringend
 • Overzicht uitspraken: Onverwijld
 • Fixatie ontslaggrond
 • Samengestelde dringende reden
 • Ultimum remedium
 • Overzicht uitspraken: Dringende reden
 • Zieke werknemer
 • Corona
 • Zero tolerance beleid
 • Overzicht uitspraken: Bagatelzaken
 • Doorbetaling na oosv
 • hoor en wederhoor, bewijslast
 • Inzet drugs test
 • Inzet camera’s

Lees meer

sluiten -

meer info +

Ontslag op staande voet | Werknemersverzoek art. 7:681 BW | Voorwaardelijke... (webinar)

mr. Tjarda Pieters

dinsdag 01-03-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Werknemersverzoek art. 7:681 BW
 • Voorwaardelijke ontbinding
 • Overzicht uitspraken: Vervaltermijnen
 • Bewijsrecht
 • Transitievergoeding
 • Overzicht uitspraken: Billijke vergoeding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Gelijke behandeling | Mensenrechtenverdragen | EU richtlijnen | Gesloten sy... (webinar)

mr. drs. Jan-Peter Loof

woensdag 02-03-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Mensenrechtenverdragen
 • EU richtlijnen
 • Gesloten systeem
 • Direct onderscheid
 • Indirect onderscheid
 • Objectieve rechtvaardigingstoets
 • Bewijslastverdeling
 • Eisen aan klachtbehandeling
 • Verbod victimisatie
 • Grenzen aan voorkeursbehandeling
 • Zwangerschapsdiscriminatie
 • Oordelen over doeltreffende aanpassing
 • Rechtsbescherming

Lees meer

sluiten -

meer info +

Concurrentiebeding (webinar)

mr. Marieke Oudenhuijsen

woensdag 09-03-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Concurrentiebeding
 • Rechtsgeldig beding
 • Onredelijk bezwarend
 • Mogelijke acties partijen
 • Overzicht uitspraken: Concurrentiebeding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Boetebeding en proeftijdbeding (webinar)

mr. Marieke Oudenhuijsen

woensdag 09-03-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Boetebeding
  • Matiging
 • Proeftijdbeding
  • Proeftijdontslag
  • IJzeren proeftijd

Lees meer

sluiten -

meer info +

Pensioen | Bestuurdersaansprakelijkheid | Verplichtstelling | Verjaring (webinar)

prof. dr. mr. Mark Heemskerk

woensdag 16-03-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verplichtstelling
 • Wat is de overeenkomst
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 11 januari 2022 | Wegvervoerder of technologiebedrijf
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 oktober 2021 | Uitleg verplichtstellingsbesluit
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 20 januari 2021 | Aansprakelijkheid
 • Verjaring
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid

Lees meer

sluiten -

meer info +

Pensioen | Aantastverbod 20 PW | Progressieve premie | Wettelijk transitie... (webinar)

prof. dr. mr. Mark Heemskerk

woensdag 16-03-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wijziging indexatie pensioen
 • Aantastverbod 20 PW
 • Wijziging onvoorwaardelijke indexatie
 • Is het onvoorwaardelijke indexatie
 • Indexatie na opzegging UVO
 • Annotatie: Gerechtshof Den Haag 9 februari 2021 | opzegging uitvoeringsovereenkomst ondernemingspensioenfonds zonder aanbieden (schade)vergoeding onder de gegeven omstandigheden onrechtmatig
 • Verplichtingen na opzegging UVO
 • Annotatie: Gerechtshof Den Haag 18 januari 2022 | Verplichting werkgever na opzegging
 • Actualiteiten WTP
 • Pensioenakkoord en de WTP
 • Pensioen nu en straks
 • Wettelijk transitieplan
 • Wijziging opgebouwd pensioen
 • Invaren
 • Overgangsrecht verzekerde regeling
 • Verzekerde regeling in de WTP?
 • Progressieve premie
 • Take aways Pensioenakkoord/WTP

Lees meer

sluiten -

meer info +

De arbeidsovereenkomst | Bescherming | Werknemer of zelfstandige | Art. 7:6... (webinar)

mr. Muriël Nolet

donderdag 17-03-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bescherming
 • Werknemer of zelfstandige
 • Art. 7:610 BW
 • Annotatie: Hoge Raad 14 november 1997 | Opdrachtovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 5 april 2002 | Geen arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 10 oktober 2003 | Geen arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 15 september 2006 | Geen arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 17 februari 2012 | Geen arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 september 2017 | Geen arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 30 januari 2018 | Geen arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 6 november 2020 | Geen arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 13 juli 2007 | Wel arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 25 maart 2011 | Wel arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 17 februari 2021 | Wel arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 13 september 2021 | Platformarbeid
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 21 september 2021 | Platformarbeid
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 21 december 2021 | Platformarbeid
 • Rechtsvermoedens

Lees meer

sluiten -

meer info +

De arbeidsovereenkomst | Flexibele arbeidsrelaties | Ketenregeling | Oproep... (webinar)

mr. Muriël Nolet

donderdag 17-03-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Ketenregeling
 • Oproepcontracten
  • Contractaanbod
  • Nalaten contractaanbod oproepkracht
 • Uitzendovereenkomst
 • Payroll - overeenkomst
 • Cao - recht
  • Gebonden werkgever
 • Incorporatiebeding
 • Rapport commissie Borstlap

Lees meer

sluiten -

meer info +

Verschillende verlofregelingen | Wettelijk kader | Systematiek WAZO | Calam... (webinar)

mr. Muriël Nolet

donderdag 17-03-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wettelijk kader
 • Systematiek WAZO
 • Calamiteitenverlof
 • Annotatie: Centrale Raad van Beroep 27 augustus 2004| Vakantiedagen inleveren
 • Kortdurend zorgverlof
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 5 juli 2005 | Vakantieverlof
 • Verlof in samenhang met Covid -19
 • Mantelzorg
 • Langdurend zorgverlof

Lees meer

sluiten -

meer info +

Verschillende verlofregelingen | Loondoorbetaling door werkgever | Zwangers... (webinar)

mr. Muriël Nolet

donderdag 17-03-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Zwangerschapsverlof 3:1 Wazo
 • Meldingsverplichting
 • Annotatie: Hoge Raad 6 november 2020 | Samenloop van zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • Wensouders
 • Adoptieverlof
 • Geboorteverlof
 • Ouderschapsverlof

Lees meer

sluiten -

meer info +

Sociaalverzekeringsrechtelijke gevolgen van een arbeidsrechtelijke casus | ... (webinar)

mr. Kerstin Hopman

dinsdag 22-03-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Uitkering
 • Ziekmelding
 • Arbeidsconflict en ziekte
 • Welke arts
 • Ernstig verwijtbaar
 • Recht op Ziektewetuitkering
 • Benadelingshandeling
 • Tijdens ziekte loonaanspraken prijsgeven
 • Overzicht uitspraken: Verminderde verwijtbaarheid
 • Weigering ZW

Lees meer

sluiten -

meer info +

Ontwikkelingen rond het medisch onderzoek door UWV (webinar)

mr. Kerstin Hopman

dinsdag 22-03-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Eisen aan medisch onderzoek
 • Medisch onderzoek
 • Overzicht uitspraken: NIET in persoon gezien door VA
 • Geen ambtshalve toetsing
 • Ondeugdelijke schriftelijke motivering
 • Evenredigheid in het bestuursrecht
 • Evenredigheid
 • Terugvordering voorschot WIA

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten privacy | Handhaving Europese toezichthouders | EDPB Richtsno... (webinar)

mr. Celine van Waesberge

dinsdag 22-03-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Handhaving door AP
 • Handhaving Europese toezichthouders
 • EDPB Richtsnoeren
 • Beschermingsinstrumenten

sluiten -

meer info +

Actualiteiten privacy | Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services A... (webinar)

mr. Celine van Waesberge

dinsdag 22-03-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Europe’s Digital Decade
 • Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA)
 • Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud
 • Annotatie: Hoge Raad 3 december 2021 | Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in het kredietregistratiestelsel van het BKR
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 29 december 2021 | Privacy internetgebruikers geschonden

sluiten -

meer info +

Werkloosheidswet en ontslag | Voorwaarden WW | Verzekerden begrip | Uitslu... (webinar)

prof. mr. Gerrard Boot

maandag 04-04-2022 | 15:15 uur - 16:15 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verzekerden begrip
 • Voorwaarden WW
 • Arbeidsuren en loonaanspraak
 • Beschikbaarheid
 • Referte - eisen
 • Uitsluitingsgronden
 • Hoogte en duur
 • Verrekening bij gaan werken
 • Verwijtbare werkloosheid
 • Benadelingshandeling
 • WAB

Lees meer

sluiten -

meer info +

Werkloosheidswet en ontslag | Wwz | Verwijtbare werkloosheid | A - grond ... (webinar)

prof. mr. Gerrard Boot

maandag 04-04-2022 | 16:30 uur - 17:30 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verwijtbare werkloosheid
 • Wwz
 • A - grond
 • Ernstige verwijtbaarheid
 • B - grond
 • Passende arbeid
 • Benadelingshandelingen
 • Recente voorbeelden
 • Maatregelen
 • Onderzoeksplicht
 • Inlichtingenplicht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Werkgeversaansprakelijkheid | Schade geleden in uitoefening werk | Uitvoeri... (webinar)

mr. Tjarda Pieters

maandag 04-04-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Welke procedure
 • Schade geleden in uitoefening werk
  • Stelplicht en bewijslast werknemer
  • Schade
 • Ongevalstoedracht
 • In uitoefening werkzaamheden
 • Werkplek
 • Uitvoering van werkzaamheden
 • Zeggenschap
 • Schending zorgplicht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Werkgeversaansprakelijkheid | Onderzoeksplicht werkgever | Kelderluikcrite... (webinar)

mr. Tjarda Pieters

maandag 04-04-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Schending zorgplicht
 • Onderzoeksplicht werkgever
 • Kelderluikcriteria
 • Overzicht uitspraken: Kelderluikcriteria
 • Verstrekken hulpmiddelen
 • Instructies
 • Seksuele intimidatie
 • Conclusie zorgplicht
 • Bewijs
 • Bewijsaanbod
 • Arbeidsrechtelijke omkeringsregel
 • Psychische klachten
 • Overzicht uitspraken: Burn out en psychische schade

Lees meer

sluiten -

meer info +

Flex overeenkomsten | Fasensysteem | Inlenersbeloning | Informatieverplic... (webinar)

mr. Hendarin Mouselli

dinsdag 12-04-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • ABU - en NBBU -cao’s
 • Fasensysteem
 • Inlenersbeloning
 • Informatieverplichting
 • Inkomensgarantie
 • StiPP
 • Toekomst: 2023

Lees meer

sluiten -

meer info +

Flex overeenkomsten | Het uitzendbeding | Grensoverschrijdende arbeid (webinar)

mr. Hendarin Mouselli

dinsdag 12-04-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Het uitzendbeding
 • Grensoverschrijdende arbeid

Lees meer

sluiten -

meer info +

Individueel ontslagrecht | Bedrijfsvestiging | De a-grond | Afspiegelen | H... (webinar)

mr. Madeleine Lamers

dinsdag 12-04-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De a-grond
 • Bedrijfsvestiging
 • Afspiegelen
 • Herplaatsing
 • Procedureregels
 • c-grond (frequentieverzuim)

Lees meer

sluiten -

meer info +

Individueel ontslagrecht | Ongeschiktheid | d-grond (disfunctioneren) | e-... (webinar)

mr. Madeleine Lamers

dinsdag 12-04-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • d-grond (disfunctioneren)
 • Ongeschiktheid
 • Tijdig signaleren
 • Gelegenheid voor verbetering
 • e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten)
 • f-grond (gewetensbezwaren)
 • g-grond
 • h-grond
 • i- grond

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie adviesrecht voorjaar 2022 (webinar)

mr. Yvette Dissel

woensdag 13-04-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Adviesrecht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten medezeggenschap | Inrichting medezeggenschap | Instemmingsre... (webinar)

mr. Yvette Dissel

woensdag 13-04-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Instemmingsrecht
 • Inrichting medezeggenschap
 • Geheimhouding
 • Kosten juridisch advies

Lees meer

sluiten -

meer info +

Vaststellingsovereenkomst beëindigingsovereenkomst | Theorie van het proce... (webinar)

mr. Ralph Jan van der Ham

dinsdag 19-04-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Algemeen juridisch kader
 • Theorie van het proces
 • Doel/aard overeenkomst/strijd dwingend recht
 • Executoriale titel

Lees meer

sluiten -

meer info +

Vaststellingsovereenkomst beëindigingsovereenkomst | Vordering tot nakomin... (webinar)

mr. Ralph Jan van der Ham

dinsdag 19-04-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Kort geding
 • Vordering tot nakoming
 • Aantastbaarheid en rechtsgevolgen van aantasting
 • Vaststellingsovereenkomst na de WWZ
 • Problematiek met Ziektewet, pensioen
 • De vaststellingsovereenkomst en de bestuurder
 • Finale kwijting; hoe finaal is finaal
 • Schikking ter zitting
 • VSO in tijden van crisis

Lees meer

sluiten -

meer info +

Arbeidsprocesrecht | Beroepsaansprakelijkheid in het arbeidsrecht | Absol... (webinar)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 03-05-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Beroepsfouten
 • De Wwz
 • Beroepsaansprakelijkheid in het arbeidsrecht
 • Rechtsmacht
 • Toepasselijk recht
 • Absolute competentie
 • Bindend advies/arbitrage
 • Relatieve competentie
 • Forumshoppen
 • Verzoekschrift of dagvaarding
 • Termijnen
 • Strategie
 • Switch

Lees meer

sluiten -

meer info +

Arbeidsprocesrecht | Tussentijdse wedertewerkstelling | Strategie werkgever... (webinar)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 03-05-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De billijke vergoeding
 • Griffierecht
 • Tussentijdse wedertewerkstelling
 • Tegenverzoek
 • Strategie werkgever
  • Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Termijnen
 • Transitievergoeding
  • Vervaltermijn
 • Verplichting verklaring
 • Verweerschrift
 • Bewijsrecht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Arbeidsrecht in hoger beroep | Grievenstelsel | Twee conclusie regel | De... (webinar)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 03-05-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Appeltermijn
 • Grievenstelsel
 • Devolutieve werking
 • Twee conclusie regel
 • Tegenverzoek

Lees meer

sluiten -

meer info +

Arbeidsrecht in hoger beroep | Termijn | Bewijsrecht | Samenhangende vorde... (webinar)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 03-05-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Problemen met petita in appel
 • Samenhangende vorderingen
 • Termijn
 • Bewijsrecht
 • Toetsing beëindiging in hoger beroep
 • Loon
 • Stelplicht en bewijslast
 • Voorzieningen
 • Transitievergoeding terug
 • Mag/Kan ontslaggrond worden gewijzigd
 • Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Formulering ontbindende voorwaarde
 • Intrekking verzoek ontbinding
 • Vernietiging opzegging
 • Herstel dienstbetrekking
 • Voorzieningen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Statutair directeur | Benoeming | Bedenktermijn | Bezoldigingsbesluit | ... (webinar)

mr. Jet Stolk

dinsdag 10-05-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Positie en benoeming bestuurder
  • Dubbele rechtsbetrekking
 • Overzicht uitspraken: Is bestuurder werknemer?
 • Benoeming
 • Bedenktermijn
 • Overzicht uitspraken: Benoemingsbesluit
 • Aanvaarding benoeming
 • Benoemingstermijn
 • Rol OR bij benoeming
 • Aandachtspunten benoeming
 • Beloning bestuurder
 • Bevoegdheid beloning
 • Bezoldigingsbesluit
 • Beloning en OR
 • Normering beloning
 • Kern WNT
 • Kern Wbfo
 • Beloningsbeleid
 • Clawback

Lees meer

sluiten -

meer info +

Statutair directeur | Bevoegdheid | Schorsing en ontslag | Opzegverbod | B... (webinar)

mr. Jet Stolk

dinsdag 10-05-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Schorsing en ontslag
 • Bevoegdheid
 • Oproep AvA
 • Overzicht uitspraken: Belang raadgevende stem
 • Procedure tijdens AvA
 • Overzicht uitspraken: Gevolgen ontslag
 • Opzegverbod
 • Bekende gebreken
 • Overzicht uitspraken: Arbeidsrechtelijke eisen?
 • Bestuurder en WAB
 • Billijke vergoeding
 • Ontslag en OR
 • Ontslag op staande voet
 • Overzicht uitspraken: Minnelijke regeling bestuurder

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | Finale kwijting als voorwaarde instemming van ... (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 14-06-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 12 november 2021 | Onderzoeksplicht werkgever bij opzegging door werknemer
 • Annotatie: Hoge Raad 21 januari 2022 | Finale kwijting als voorwaarde instemming van de werkgever met Xella-voorstel
 • Annotatie: Hoge Raad 18 februari 2022 | Ontbinding arbeidsovereenkomst mogelijk in geval van ziekmelding na ontslagaanvraag bij UWV maar voordat kantonrechter om ontbinding is verzocht
 • Annotatie: Hoge Raad 25 maart 2022 | Aansprakelijkheid van werknemer voor de onderzoekskosten van werknemer
 • Annotatie: Hoge Raad 3 mei 2022 | Schriftelijkvereiste bij aanzegplicht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | voorjaar 2022 | E-grond | G-grond | D-grond |... (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 14-06-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • D-grond
 • E-grond
 • Ernstig verwijtbaar handelen
 • Oosv en e-grond Drie verschillen:
 • G-grond
 • H-grond
 • I- grond

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | Luizengaatje | Xella | Transitievergoeding bi... (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 14-06-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 17 juli 2020 | Transitievergoeding bij onregelmatige opzegging
 • Xella
 • Luizengaatje
 • Annotatie: Hoge Raad 29 mei 2020 | Motivering hoogte billijke vergoeding
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 12 januari 2021 | Billijke vergoeding en contractueel overeengekomen beëindingsvergoeding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden | Verplichtingen ambtenaar (webinar)

mr. Marije Schneider

dinsdag 14-06-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden
 • Verplichtingen ambtenaar

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | Beoordelingskader duurzaamheid | Ar... (webinar)

mr. Kerstin Hopman

donderdag 23-06-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Art. 4 WIA: volledig en duurzaam
 • Beoordelingskader duurzaamheid
 • Meerdere diagnoses
 • Volledig:80-100%
 • GBM
 • Geen functies te duiden
 • Behandelmogelijkheden
 • Verkorte wachttijd-art 23 lid 6
 • Medisch objectiveerbaar

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | Ziek uit dienst (webinar)

mr. Kerstin Hopman

donderdag 23-06-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ziek uit dienst
 • Recht op loon of vangnet
 • Werkgeversberoep
 • (eerdere) 1 e ao-dag- 1
 • Ziek met TWK en benadelingshandeling
 • Benadeling
 • Combi ZW+AMBER-beoordeling
 • Beroep werkgever
 • Ziekmelding en ER
 • ER, hoogte dagloon, civiel/bestuur?
 • Betalingsonmacht-hoogtevordering

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | (Sociaal) loon | Fictieve bepalin... (webinar)

mr. Kerstin Hopman

donderdag 15-09-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

September 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Schatten
 • (Sociaal) loon
 • Fictieve bepaling van verdiensten
 • WW
 • Intrekking zonder schatting

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | NVVG | Geen spreekuur | Beeldbelle... (webinar)

mr. Kerstin Hopman

donderdag 15-09-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

September 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Politiek
 • Knelpuntenbrief UWV 22 juni 2022
 • NVVG
 • Geen spreekuur
 • Beeldbellen tijdens hoorzitting
 • Medisch onderzoek
 • Herstel besluit door UWV-1

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar | deel 1 (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 07-12-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Programma Hoge Raad
 • Hoge Raad in 7 uitspraken 1. HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:63 (ontbindingsverzoek werkneemster) 2. HR 18 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:276 (opzegverbod tijdens ziekte na aanvang UWV -aanvraag) 3. HR 25 maart 2022, ECLI:NL:HR:2022:448 (verhaal on
 • 1. ECLI:NL:HR:2022:63
 • 2. ECLI:NL:HR:2022:276 “Staat het opzegverbod tijdens ziekte in de weg aan een rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden , indien de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is aangevangen nadat het UWV
 • 2. ECLI:NL:HR:2022:276
 • 3. ECLI:NL:HR:2022:448
 • 4. ECLI:NL:HR:2022:950
 • 5. ECLI:NL:HR:2022:1402
 • 6. ECLI:NL:HR:2022:1374
 • 7. ECLI:NL:HR:2022:1759

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar | deel 2 (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 07-12-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Programma Ontslagrecht
 • A - grond
 • B - grond
 • C - grond Rechtbank Den Haag 3 september 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:9772
 • D - grond HR 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:933 (Ecofys ) Rechtbank Limburg, 26 januari 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:1365
 • E - grond HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:781 (IIF) Hof Arnhem -Leeuwarden 25 juli 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:6364 Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3209
 • E - grond
 • F - grond Rechtbank Midden - Nederland 26 april 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2027
 • G - grond Hof Den Haag 3 mei 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:817
 • H - grond Rechtbank Rotterdam 11 oktober 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8525
 • I - grond Hof Arnhem -Leeuwarden 29 maart 2021 ECLI:NL:GHARL:2021:2957 Hof Den Bosch 21 april 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1299

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar | deel 3 (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 07-12-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Programma Vergoedingen
 • Xella in 3 uitspraken 1. 1. HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:63 (voorwaarde Xella -verzoek) 1. 2. Centrale Raad van Beroep 1 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1180 (compensatie transitievergoeding)1. 3. HR 11 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1575 en 1576
 • Xella : hoe zat het ook alweer?
 • Xella - vergoeding Voorstel werknemer vso met toekenning wettelijke transitievergoeding
 • 1. ECLI:NL:HR:2022:63
 • Maar hoe zit het met deze Xella - situaties?
 • Compensatieregeling 7:673e lid 1 BW
 • 2. ECLI:NL:CRVB:2022:1180 Doel regeling is de reden voor het slapend houden van dienstverband door werkgevers weg te nemen7:673e lid 1 bevat grondslag voor compensatie
 • 3. ECLI:NL:HR:2022:1575 en 1576
 • Andere vergoedingen
 • Transitievergoeding Hoge Raad 3 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:815 Rechtbank Amsterdam 4 augustus 2022, JAR 2022/272Rechtbank Rotterdam 29 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8109
 • Billijke vergoeding in hoger beroep Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3207
 • Luizengaatje
 • Contractuele vergoeding 1. Hof Amsterdam 12 januari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:29

sluiten -

meer info +

Actualiteiten arbeidsrecht | najaar | deel 4 (webinar)

mr. Marije Schneider

woensdag 07-12-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Programma Nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen
 • Richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden NIEUW! 7:611a, 7:653a, 7:628b BW en 2b Wfw
 • Richtlijn Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
 • 7:611a BW Nieuw artikel 7:611a lid 2 BWAlleen voor verplichte scholing
 • 7:653a BW
 • 7:628b BW
 • 2b Wet flexibel werken
 • WOR Verkorting termijnen actief en passief kiesrechtUitzendkrachten Vaste OR -commissie
 • Klokkenluiders Wet huis voor klokkenluiders
 • Hybride werken Wetsvoorstel werken waar je wilWetvoorstel recht op onbereikbaarheid

sluiten -

meer info +

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | december | deel 1 (webinar)

mr. Kerstin Hopman

donderdag 15-12-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Programma
 • Aanvraag met TWK
 • Aanspraak op uitkering?
 • Wachttijd - 1 art 19 WAO/23 WIA; ziek voor zijn arbeid
 • WACHTTIJD - 2
 • Bewijslast
 • Uitsluitingsgrond - 1
 • Uitsluitingsgrond - 2
 • Brandend huis: bij aanvang aovk ao
 • Hoe lang TWK?
 • Betaling - 1
 • Betaling - 2
 • Intrekking ex art 56 lid 3 WIA.
 • Casus
 • Eisen praktische schatting
 • Praktisch (versus theoretisch)
 • Artikel 56 lid 3 WIA
 • Jurprud art. 56 lid 3 WIA
 • Politiek - 1
 • Politiek - 2
 • Afloop casus
 • VOVO? Longcovid /onzorgvuldig medisch onderzoek; 59+
 • Casus longcovid
 • Wat ligt gevoelig/voelt onredelijk:
 • 60+ regeling
 • Vraagtekens rond 60+ - beoordeling
 • Wat zegt 1491 - rechtspraak?
 • VOVO - 1?
 • VOVO - 2?

sluiten -

meer info +

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht | Actuele perikelen rond eigenrisicod... (webinar)

mr. Kerstin Hopman

donderdag 15-12-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Yvette-Dissel.jpg
mr. Yvette Dissel

advocaat Boontje advocaten

Bekijk profiel
Mark-Heemskerk-doek-1.jpg
prof. dr. mr. Mark Heemskerk

advocaat Held Advocaten, bijzonder hoogleraar pensioenrecht Radboud Universiteit

Bekijk profiel
Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel
Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
mr.-Madeleine-Lammers.jpg
mr. Madeleine Lamers

advocaat CMS Derks Star Busmann N.V.

Bekijk profiel
mr.drs.Jan-Peter-Loof.jpg
mr. drs. Jan-Peter Loof

ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens

Bekijk profiel
mr.-Muriel-Nolet.jpg
mr. Muriël Nolet

advocaat en partner Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
mr.-Tjarda-Pieters.jpg
mr. Tjarda Pieters

raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Marije-Schneider-5271.jpg
mr. Marije Schneider

docent Universiteit Leiden, raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten

Bekijk profiel
mr.-Els-Unger.jpg
mr. Els Unger

advocaat Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
mr.-Ralph-Jan-van-der-Ham.jpg
mr. Ralph Jan van der Ham

advocaat en partner Holla legal & tax

Bekijk profiel
Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie