Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht, Privacyrecht

Deze online leergang is uniek! De belangrijkste leerstukken worden besproken. De docenten komen uit de rechterlijke macht, advocatuur en de wetenschap.
De leerstukken zijn vastgesteld op basis van getoetste cursusbehoeften. Alle webinars voldoen aan de eisen van de NOVA. 

Deze leergang is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand en biedt toegang tot de specialisatie arbeidsrecht. Na het volgen van de volledige leergang kunt u zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand, specialisatie Arbeidsrecht.

Onderwerpen

 • Samenstel ontslagredenen
 • Onderzoek
 • Bewijswaardering
 • Samenloop strafrecht
 • Cautie bij verhoor
 • Telefoongebruik
 • Nevenwerk
 • Verrijking
 • Onbetaald verlof
 • Inrichting medezeggenschap
 • Geheimhouding
 • Kosten juridisch advies
 • Informatierecht
 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • Ontwikkelingen in beleid
 • Consultatie & voornemens
 • WIA
 • ZW en WW
 • Driehoeksverhoudingen en OvO
 • Behoud rechten en verplichtingen
 • Bijzondere rechten en verplichtingen
 • Concurrentiebeding en relatiebeding
 • Instemming werknemer
 • Arbeid vs. kapitaalintensief
 • KLM-arresten
 • Ondernemingsbegrip
 • Overgang in fasen
 • Positie bestuurder
 • Dubbele rechtsbescherming
 • Benoeming
 • Advies OR
 • Is bestuurder werknemer
 • Vennootschapsrechtelijk ontslag
 • Opzegverbod
 • Billijke vergoeding
 • Ontslag en OR
 • Monitoring werknemers
 • Risico’s schending privacy
 • Zieke werknemer
 • D&I en #metoo D&I beleid
 • Vrijwilligers/ingeleende arbeidskrachten
 • Samenloop met art.6:170 BW
 • Beroepsziekten
 • Eigen schuld
 • Roekeloos handelen
 • Algemeen bekende gevaren
 • Sport- en spelsituatie
 • Elementen art. 7:610 BW
 • Werknemer of zelfstandige
 • Gezichtspunten uit Deliveroo/FNV
 • Rechtsvermoedens
 • Schijnzelfstandigen
 • Zelfstandigen zonder personeel
 • Platformarbeid
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Oproepcontracten
 • Uitzendovereenkomst
 • Payroll - overeenkomst
 • WAZO
 • Loondoorbetalingsplicht
 • Calamiteitenverlof
 • Afwijkingsmogelijkheden
 • Werkgever ogv goed werkgeverschap wijzen op verlofalternatieven
 • Loondoorbetaling door werkgever
 • Zwangerschapsverlof
 • Adoptieverlof
 • Geboorteverlof
 • Tussenuitspraken
 • Deelbeschikking/vonnis
 • Beroepstermijn
 • Incidenteel appel
 • Devolutieve werking en gezag van gewijsde
 • Twee conclusie regel
 • Vernietiging ontbinding/opzegging in hoger beroep
 • Herstel dienstbetrekking
 • Voorzieningen
 • Samenhangende vorderingen 7:686a BW
 • Stelplicht en bewijslast
 • Switch
 • Doel avv
 • Dispensatie
 • Meerderheidsvereiste
 • Uitzondering van avv
 • Uitleg
 • Werking
 • Gebondenheid
 • Gebondenheid en OvO
 • Incorporatiebeding
 • Nawerking
 • Noodzaak collectief ontslag
 • Ontslag bedrijfseconomische redenen
 • Ontslagvolgorde
 • Uitwisselbare functies
 • Peildatum
 • Afspiegeling
 • Herplaatsing
 • Art. 9 Ontslagregeling
 • Herplaatsing in passende functie
 • Volgorde herplaatsing
 • Rol werkgever
 • Aanleiding en doel Wtta
 • Het Wtta - toelatingsstelsel op hoofdlijnen
 • Tijdspad Wtta - toelatingsstelsel
 • Handhaving
 • Gelijke behandelingsnorm
 • Wat is loon in de zin van artikel 8 lid 1 Waadi
 • Tijdelijkheid
 • Verwijtbare werkloosheid
 • Ernstige verwijtbaarheid
 • Onderzoeksplicht
 • Inlichtingenplicht
 • Verzekerden
 • Arbeidsuren en loonaanspraak
 • Beschikbaarheid
 • Referte - eisen
 • Uitsluitingsgronden
 • Bewijs
 • Kort geding
 • Deelbeslissing
 • Klachtplicht
 • Vervaltermijn
 • Gezag van gewijsde
 • Statutair bestuurder