Online leergang burgerlijk procesrecht

PO punt(en): 20

Kosten: € 1.100,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

De leergang burgerlijk procesrecht is bedoeld voor advocaten die hun procesrechtelijke kennis willen verdiepen. Alle belangrijke thema’s zullen aan bod komen.

De leergang is van het allerhoogste niveau en bij uitstek relevant voor de (dagelijkse) rechtspraktijk. 5 ervaren sprekers zijn geselecteerd op academische kwaliteit en op kennis van de praktijk. We hebben gekozen voor veel sprekers uit de rechterlijke macht. Daar komt immers het procesrecht tot volle ontwikkeling en ontplooiing.

Aanmelden

Programma

Dagvaarding en comparitie | Rechtsgevolg en stelplicht | Waarheidsplicht | ... (webinar)

prof. mr. Margreet Ahsmann

woensdag 01-09-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Doel
 • Partijautonomie
 • Rechtsgevolg en stelplicht
  • Vereisten stelplicht
 • Informatieplicht: art. 21 (lid 1) Rv.
 • Waarheidsplicht: art. 21 (lid 1) Rv
 • Preprocessueel: art. 21 lid 2
 • Indienen producties
 • Wegwijsplicht
 • Feiten en verweer
 • Rechtsfeiten: art. 24 Rv.
 • Rechtsgronden

sluiten -

meer info +

Dagvaarding en comparitie | Mondelinge behandeling | Vonnis met zittingsage... (webinar)

prof. mr. Margreet Ahsmann

woensdag 01-09-2021 | 11:00 uur - 12:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Mondelinge behandeling
 • Vonnis met zittingsagenda
 • Getuigen en partijdeskundigen
 • Indienen producties

sluiten -

meer info +

Dagvaarding en comparitie | Proces-verbaal | Recht op indienen ‘pleitnota’ ... (webinar)

prof. mr. Margreet Ahsmann

woensdag 01-09-2021 | 12:00 uur - 13:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Proces-verbaal
 • Recht op indienen ‘pleitnota’
 • Mondelinge uitspraak
 • Onmiddellijkheidsbeginsel

sluiten -

meer info +

Kort geding | Kernwaarden | Gereedschapskist van (KG - )rechter | Waarheids... (webinar)

mr. Tjalle Hidma

woensdag 01-09-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wat beogen partijen met een KG
 • Kernwaarden
 • Gereedschapskist van (KG - )rechter
 • Waarheids - en aanwijsplicht
 • Pre - processuele bewijsgaring
 • Overzicht uitspraken: Regie

sluiten -

meer info +

Kort geding | Mogelijkheden (webinar)

mr. Tjalle Hidma

woensdag 01-09-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • KG aanvulling
 • Relevante jurisprudentie
 • KG/ bodemzaak

sluiten -

meer info +

Kort geding | Verhouding tot bodemprocedure | Spoedeisendheid | Opheffing b... (webinar)

mr. Tjalle Hidma

woensdag 01-09-2021 | 11:00 uur - 12:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Verhouding tot bodemprocedure
 • Overzicht uitspraken: Spoedeisendheid
 • Klassiekers KG
 • Overzicht uitspraken: Opheffing beslag ex art. 705 Rv
 • Overzicht uitspraken: Executie - en dwangsom - perikelen

sluiten -

meer info +

Kort geding | Klassiekers | De 7 geboden in KG voor advocaten (webinar)

mr. Tjalle Hidma

woensdag 01-09-2021 | 12:00 uur - 13:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Kennelijke misslagen
 • Bevoegsheidsverdeling
 • Speelruimte
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Onrechtmatige uitingen
 • Dwangsom
 • Bodemvonnis
 • De 7 geboden in KG (voor advocaten)

sluiten -

meer info +

Beslag en executie | Formaliteiten | Inhoud beslagrekest | Beslissing op ve... (webinar)

mr. Petra de Bruin

woensdag 01-09-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Formaliteiten
 • Overzicht uitspraken: Inhoud beslagrekest
 • Beslissing op verzoek
 • Overzicht uitspraken: Instellen eis in de hoofdzaak

sluiten -

meer info +

Beslag en executie | Directe executie | Executoriale titel | Executieproced... (webinar)

mr. Petra de Bruin

woensdag 01-09-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Executie is tenuitvoerlegging
 • Directe executie
 • Executoriale titel
 • Wijzen van executie
 • Executieprocedures voor de rechter
 • Verjaring executiebevoegdheid

sluiten -

meer info +

Beslag en executie | Summierlijk ondeugdelijke vordering | Onnodig beslag |... (webinar)

mr. Petra de Bruin

woensdag 01-09-2021 | 11:00 uur - 12:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Opheffen conservatoir beslag
 • Overzicht uitspraken: Summierlijk ondeugdelijke vordering
 • Overzicht uitspraken: Onnodig beslag
 • Overzicht uitspraken: Schending art 21 Rv.
 • Verschillende soorten executiekortgedingen
 • Overzicht uitspraken: Toetsingscriterium Hoge Raad
 • Overzicht uitspraken: Kennelijke juridische of feitelijke misslag

sluiten -

meer info +

Beslag en executie | Klassiekers (webinar)

mr. Petra de Bruin

woensdag 01-09-2021 | 12:00 uur - 13:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 26 februari 1999 | Termijn hoofdzaak
 • Annotatie: Hoge Raad 25 november 2005 | Onvoldoende aannemelijk
 • Annotatie: Hoge Raad 13 september 2013 | Gronsdslag voor leggen beslag
 • Annotatie: Hoge Raad 20 december 2019 | Uitvoerbaarheid bij voorraad
 • Annotatie: Hoge Raad 24 april 2020 | Misbruik van (executie)bevoegheid

sluiten -

meer info +

Bewijsrecht | Regie | Waarheids - en aanwijsplicht | Onmiddellijkheidsbegin... (webinar)

mr. Tjalle Hidma | prof. mr. Daan Asser

woensdag 01-09-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Omstandigheden van het geval
 • Schuivende panelen
 • Overzicht uitspraken: Regie
 • Waarheids - en aanwijsplicht
 • Overzicht uitspraken: Onmiddellijkheidsbeginsel
 • Overzicht uitspraken: Toepasselijkheid bewijsrecht
 • Inrichting civiele proces
 • Onderscheid stel - en bewijsfase
 • Bewijslast = bewijsrisico
 • Verzwaarde motiveringsplicht
 • Opbouw art. 150 Rv
 • Bewijsaanbod
 • Gezond verstand
 • Grenzen aan waarheidsvinding
 • Verschoningsrecht
 • Voorlopig oordeel en wraking

sluiten -

meer info +

Bewijsrecht | Modernisering bewijsrecht (webinar)

mr. Tjalle Hidma | prof. mr. Daan Asser

woensdag 01-09-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Modernisering bewijsrecht

sluiten -

meer info +

Bewijsrecht | Bewijsrisico | Preprocessuele bewijsverrichtingen (webinar)

mr. Tjalle Hidma | prof. mr. Daan Asser

woensdag 01-09-2021 | 11:00 uur - 12:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bewijsrisico
 • Preprocessuele bewijsverrichtingen

sluiten -

meer info +

Bewijsrecht | Tegenbewijs | Bewijskracht onderhandse akte | Schriftelijke s... (webinar)

mr. Tjalle Hidma | prof. mr. Daan Asser

woensdag 01-09-2021 | 12:00 uur - 13:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Schriftelijke stukken
 • Schriftelijke getuigenverklaringen
 • Bewijskracht onderhandse akte
 • Tegenbewijs
 • Uitleg

sluiten -

meer info +

Dagvaarding en comparitie | KEI-procedure (webinar)

prof. mr. Margreet Ahsmann

woensdag 01-09-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • KEI-procedure

sluiten -

meer info +

Hoger beroep | Partijperikelen | Door vergissing of fout onjuiste (naam) we... (webinar)

prof. mr. Gert van Rijssen

maandag 13-09-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Partijperikelen
 • Door vergissing of fout onjuiste (naam) wederpartij
 • Tussentijds hoger beroep of toch maar niet

sluiten -

meer info +

Hoger beroep | Tussentijds hoger beroep | Mondelinge behandeling | Ontvanke... (webinar)

prof. mr. Gert van Rijssen

maandag 13-09-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Terugwijzen
 • Tussentijds hoger beroep
 • Mondelinge behandeling
 • Ontvankelijkheid en rechtsmiddelenregister

sluiten -

meer info +

Hoger beroep | Lotsverbonden procedures | Grievenstelsel | Twee conclusie r... (webinar)

prof. mr. Gert van Rijssen

maandag 13-09-2021 | 11:00 uur - 12:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Lotsverbonden procedures
 • Processuele positie van de voegende partij
 • Grievenstelsel
 • Twee conclusie regel

sluiten -

meer info +

Hoger beroep | Buiten de grieven om | Devolutieve werking | Bewijsaanbod in... (webinar)

prof. mr. Gert van Rijssen

maandag 13-09-2021 | 12:00 uur - 13:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Buiten de grieven om
 • Overzicht uitspraken: Devolutieve werking
 • Overzicht uitspraken: Devolverenvan verweren uit andere procedure
 • Bewijsaanbod in hoger beroep
 • Drempelverhoging in hoger beroep

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof. mr. Margreet Ahsmann

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Petra-de-Bruin.jpg
mr. Petra de Bruin

senior rechter A Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
Tjalle-Hidma.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel
Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Jurisprudentie