Online leergang burgerlijk procesrecht

PO punt(en): 20

Kosten: € 1.100,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 01-09-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

woensdag 01-09-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

De leergang burgerlijk procesrecht is bedoeld voor advocaten die hun procesrechtelijke kennis willen verdiepen. Alle belangrijke thema’s zullen aan bod komen.

De leergang is van het allerhoogste niveau en bij uitstek relevant voor de (dagelijkse) rechtspraktijk. 5 ervaren sprekers zijn geselecteerd op academische kwaliteit en op kennis van de praktijk. We hebben gekozen voor veel sprekers uit de rechterlijke macht. Daar komt immers het procesrecht tot volle ontwikkeling en ontplooiing.
De online leergang burgerlijk procesrecht zal vanaf 1 september on demand te volgen zijn. De webinars zullen niet live worden uitgezonden.

Aanmelden

Programma

Dagvaarding en comparitie | deel 1 (webinar)

prof. mr. Margreet Ahsmann

woensdag 01-09-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Innovaties in de rechtspleging
 • Spoedwet KEI
 • Stelplicht
 • Informatieplicht
 • Indienen van producties
 • Grenzen van de rechtsstrijd
 • Mondelinge behandeling
 • Proces-verbaal
 • Mondeling vonnis

sluiten -

meer info +

Dagvaarding en comparitie | deel 2 (webinar)

prof. mr. Margreet Ahsmann

woensdag 01-09-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

Eigen werkplek

Dagvaarding en comparitie | deel 3 (webinar)

prof. mr. Margreet Ahsmann

woensdag 01-09-2021 | 11:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

Dagvaarding en comparitie | klassiekers (webinar)

prof. mr. Margreet Ahsmann

woensdag 01-09-2021 | 12:00 uur - 13:00 uur

Eigen werkplek

Kort geding | deel 1 (webinar)

mr. Tjalle Hidma

woensdag 01-09-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Maatschappelijke betekenis Kort Geding
 • Wettelijk kader 
 • Procesreglement Kort Geding
 • De (lengte van de) polsstok van de Kort Geding-rechter
 • Spoedeisendheid en ‘turbo-spoed’
 • Stelplicht/bewijslast in Kort Geding
 • De verhouding tot de bodemzaak
 • De zgn. 'afstemmingsregel'
 • Kostenveroordeling als de zaak voor de zitting wordt ingetrokken
 • Dwangsom-problematiek
 • Executieperikelen

sluiten -

meer info +

Kort geding | deel 2 (webinar)

mr. Tjalle Hidma

woensdag 01-09-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

Eigen werkplek

Kort geding | deel 3 (webinar)

mr. Tjalle Hidma

woensdag 01-09-2021 | 11:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

Kort geding | klassiekers (webinar)

mr. Tjalle Hidma

woensdag 01-09-2021 | 12:00 uur - 13:00 uur

Eigen werkplek

Beslag en executie | deel 1 (webinar)

mr. Petra de Bruin

woensdag 01-09-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Het beslagrekest
 • Conservatoir beslag (doen) opheffen
 • Verschillende aspecten van executoriaal beslag

sluiten -

meer info +

Beslag en executie | deel 2 (webinar)

mr. Petra de Bruin

woensdag 01-09-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

Eigen werkplek

Beslag en executie | deel 3 (webinar)

mr. Petra de Bruin

woensdag 01-09-2021 | 11:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

Beslag en executie | klassiekers (webinar)

mr. Petra de Bruin

woensdag 01-09-2021 | 12:00 uur - 13:00 uur

Eigen werkplek

Bewijsrecht | deel 1 (webinar)

mr. Tjalle Hidma | prof. mr. Daan Asser

woensdag 01-09-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wie doet wat, wanneer en waarom: schuiven panelen, over het veranderende 'decor' van het bewijsrecht in het civiele geding
 • Het wordt echt anders: een inleiding op het nieuwe bewijsrecht
 • Capita selecta nieuw bewijsrecht: preprocessuele bewijsgaring, informatieplichten, inzagerecht, bewijsbeslag etc.
 • Aktebewijs als preuve préconstituée

sluiten -

meer info +

Bewijsrecht | deel 2 (webinar)

mr. Tjalle Hidma | prof. mr. Daan Asser

woensdag 01-09-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

Eigen werkplek

Bewijsrecht | deel 3 (webinar)

mr. Tjalle Hidma | prof. mr. Daan Asser

woensdag 01-09-2021 | 11:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

Bewijsrecht | klassiekers (webinar)

mr. Tjalle Hidma | prof. mr. Daan Asser

woensdag 01-09-2021 | 12:00 uur - 13:00 uur

Eigen werkplek

Hoger beroep | deel 1 (webinar)

prof. mr. Gert van Rijssen

woensdag 01-09-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Rechtsstrijd in hoger beroep
 • De positieve en negatieve zijde van de devolutieve werking
 • Incidenteel appel
 • Valkuilen

sluiten -

meer info +

Hoger beroep | deel 2 (webinar)

prof. mr. Gert van Rijssen

woensdag 01-09-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

Eigen werkplek

Hoger beroep | deel 3 (webinar)

prof. mr. Gert van Rijssen

woensdag 01-09-2021 | 11:00 uur - 12:00 uur

Eigen werkplek

Hoger beroep | klassiekers (webinar)

prof. mr. Gert van Rijssen

woensdag 01-09-2021 | 12:00 uur - 13:00 uur

Eigen werkplek

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof. mr. Margreet Ahsmann

bijzonder hoogleraar rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Petra-de-Bruin.jpg
mr. Petra de Bruin

senior rechter Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
Tjalle-Hidma.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel
Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit

Bekijk profiel